Børnepasning

Børnehave får nyt areal til legeplads

Kaas Lystanlæg laver aftale med kommunen

KAAS:Børnene i Kaas Børnehave får alligevel ikke mindre plads at lege på, selv om kommunen har solgt 200 kvadratmeter af børnehavens legeplads. I forbindelse med salget af Kaas Forskole fik de nyere ejere, som vil opføre boliger på området, en del af børnehavens legeplads med i købet. Det førte til store protester fra børnehavens bestyrelsen, som følte, at kommunen havde handlet hen over hovedet på børnehaven. Samtidig påpegede institutionen, at den i forvejen havde pladsproblemer, og at det derfor var ganske urimeligt, at kommunen gjorde børnenes udfoldelsesmuligheder endnu dårligere. Nu ser det imidelrtid ud til, at der kommer en løsning på problemet, som både børnehaven og Pandrup Kommune kan være tilfredse med. Tilfreds er også formanden for Kaas Lystanlæg, Berthel Holland Sørensen, for det er nemlig en aftale mellem kommunen og lystanlægget, der baner vejen for en løsning. Fra flere sider blev der peget på, at børnehavens problemer kunne løses ved, at kommunen lejede et areal af Kaas Lystanlæg, der støder op til børnehavens legeplads. Siden har kommunen og Berthel Holland Sørensen forhandlet om en aftale, og økonomiudvalget har nu indstillet til byrådet, at der på byrådsmødet torsdag tages endelig stilling. Den foreslåede løsning går ud på, at kommunen lejer et areal af lystanlægget mod at lægge nyt tag på lystanlæggets klubhus. Det koster 45.000 kr., men til gengæld er der lagt op til, at kommunen kan leje arealet for en periode på 50 år. Formanden for børnehavens bestyrelse, Jytta Eriksen, er tilfreds med udsigterne til en løsning. - Det er tilfredsstillende, at kommunen trods alt har handlet hurtigt, efter at der kom opmærksom om problemet. Jeg vil gerne slå fast, at jeg intet har imod projektet i midtbyen. Bestyrelsens anke gik udelukkende på, at kommunen solgte noget af legepladsen og den manglende information, siger Jytta Eriksen. Borgmester Flemming Jansen (V) synes også, at der er tale om en mindelig løsning, som alle har grund til at være tilfredse med, og på lystanlæggets generalforsamling torsdag aften blev der også givet grønt lys for at bestyrelsen kan fortsætte forhandlingerne med kommunen. - Det er en god aftale for lystanlægget, at der kommet nyt tag og tagrender på lystanlægget. Det er væsentlig bedre end at få et lille beløb hvert år, siger Berthel Holland Sørensen, der tilføjer, at der blandt lystanlæggets medlemmer var nogle, der mente, at prisen var for lav.