Børnepasning

Børnehave ønsker sig en vuggestue

Børnehaven i Albæk fylder 40 år søndag, 1. april, men børnehaven har ikke sådan en helt almindelig ønskeseddel.

1. april er det 40 år siden Aalbæk fik en børnehave. Fødselsdagen fejres allerede på fredag. Foto: Peter Broen

1. april er det 40 år siden Aalbæk fik en børnehave. Fødselsdagen fejres allerede på fredag. Foto: Peter Broen

- Men der nu alligevel noget, den ønsker sig, fortæller formanden for bestyrelsen, Erik F. Andersen. - Der blev i fjor arbejdet med tanken om at supplere børnehaven med en vuggestue. Det skete på baggrund af, at kommunen havde en plan for, at der skulle være en anderledes fordeling mellem antallet af dagplejepladser og vuggestuepladser i hele kommunen. - Planerne blev ikke realiseret, men de er, så vidt jeg har forstået, heller ikke helt droppet, og i børnehaven i Aalbæk har vi i hvert fald ikke glemt dem, men snarere gemt dem, og det har vi i bedste forståelse med de dagplejemødre, der er i Aalbæk. - Børnehaven er lige nu på en måde overbefolket, idet vi har 58 børn, men det ændres radikalt om nogle måneder, for det er en stor årgang, der skal begynde i skole efter sommerferien. Det er 24 ud af de 58 børn, og så får vi god plads i bygningen. - Der kommer naturligvis nye børn i børnehaven, men det er ikke så mange, som der går ud. Beregningerne viser, at der per 1. december i år vil være 46 børn i børnehaven, fortæller Erik Andersen. Børnehaven i Aalbæk er en selvejende institution, og den har til huse i en bygning, som ejes af borgerforeningen. - Borgerforeningen anskaffede i 1972 bygningen til brug for en børnehave, og vi har et virkelig godt samarbejde. Når der skal laves noget ved bygningerne, sker det i borgerforenings regi, og vi har netop fået en indvendig renovering og opfriskning, så bygningen præsenterer sig fra den bedste side til jubilæet, siger Erik Andersen. - Vi er, som nævnt, en selvejende institution, og det er vi godt tilfredse med. Selv om vi naturligvis skal følge de kommunale retningslinjer for børnehaver, er der også områder, hvor vi selv bestemmer. Det mener vi giver os mulighed for at drive en lokal børnehave på en måde, som virkelig tilgodeser børnene mest muligt, siger Erik Andersen. Fest fredag Børnehavens fødselsdag er en søndag, og derfor holdes fødselsdagsfesten inden selve dagen. Det er på fredag, og børnehaven har inviteret både tidligere og kommende børnehavebørn med til festen. - Man kan nærmest sige, at vi har delt dagen i tre. Om formiddagen kommer dagplejebørnene på besøg, og om eftermiddagen har vi inviteret børnene i skolens fritidsordning til fødselsdagsfest, fortæller Erik Andersen.