Børnepasning

Børnehave ønsker vuggestue i Aalbæk

Bestyrelsen for den selvejende institution skal nu dokumentere behovet for de vuggestuepladser, som kommunen selv har foreslået

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Lederen og formanden, Liselotte Knudsen og Connie Degn Knudsen, viser det sted, hvor der kan indrettes en tryg og god legeplads til de allermindste. Foto: Kurt Bering

I to år har børnehaven i Aalbæk ønsket at etablere vuggestuepladser. Det er helt i overensstemmelse med Frederikshavn Kommunes intentioner, som de er formuleret i den såkaldte Helhedsplan. Kommunen ønsker større daginstitutioner, og hvis der ikke er nok børn i en børnehave, kan de omlægges til integrerede institutioner for 0-6 årige. I Aalbæk er man i den særlige situation, at det er borgerforeningen, der driver børnehaven som en selvejende institution. I Helhedsplanen er det specifikt nævnt, at man skal undersøge, om det er muligt at udvide med vuggestuepladser, så institutionen kan få en størrelse, der kan drives rentabelt. Børnehaven har søgt kommunen om lov til at oprette 12 vuggestuepladser, men det er der ikke rigtig kommet noget konkret ud af. Efter august-mødet i børne- og ungdomsudvalget har børnehaven fået besked på selv at dokumentere, om der reelt er behov for vuggestuepladser i byen. - Vi er skuffede over politikerne, fordi de netop selv har ønsket vuggestuepladser i Aalbæk. Vi har brugt mange kræfter på at formulere ansøgning uden at få noget ud af det, udtaler formanden for børnehavens bestyrelse, Connie Degn Jacobsen. Bestyrelse og ledelse er noget usikre på, hvordan de kan undersøge og dokumentere behovet, når de ikke har adgang til de nybagte og kommende forældre. - Vi må på en eller anden måde spørge forældrene i børnehaven, i mødregrupper eller måske lægge spørgsmålet ud i byens forretninger, siger børnehaveleder Liselotte Knudsen. Det er ikke nødvendigt at udvide børnehaven for at give plads til vuggestuebørn. Der bliver tale om ombygninger og omorganiseringer, så vuggestuebørnene får deres egen trygge afdeling med egen legeplads. Desuden er det hensigten at ombygge køkkenet og toilet med pusleplads. - Vi tror rigtig meget på idéen og ser frem til at komme i gang, fortæller Liselotte Knudsen. Børnehaven er også indstillet på at tage nogle af dagplejebørnene i gæstepleje, når det er nødvendigt. Aalbæk Børnehave er normeret til 54 børn, men der er plads til flere. Man har været helt oppe på 66 børn. I øjeblikket er der kun 47 børn i børnehaven, men traditionelt kommer der flere til i løbet af året. Prognoserne taler om stigende børnetal, men ingen ved om det mindre antal børn i børnehaven kan være tegn på, at børnetallet nu også falder i Aalbæk.