Børnepasning

Børnehave sikres ikke med autoværn

Legepladsen ved Børnehuset Christiansgade får panoramaudsigt til stortrafik

HJØRRING: - Jeg var selv med ved åstedsforretningen, og der talte vi ikke om en afskærmning til trafikken. Ordene kommer fra Alex Hermansen, ingeniør i Hjørring Kommunes tekniske forvaltning, efter at entreprenørmaskinerne nu er i gang med etableringen af den nye rundkørsel ved Vestbanegade/Banegraven. De cirka 55 børn, der i øjeblikket går i Børnehuset Christiansgade, er derfor i lige nu og også når den amtslige rundkørsel står færdig kun adskilt af et mindre trådhegn mellem legepladsen og rundkørselen. Men tilsyneladende har ingen, hverken børnehaveledelsen, amtet eller Hjørring Kommune tænkt på det værst tænkelige tilfælde - nemlig at en bilist skulle brage gennem rundkørselen og lige ind på legepladsen: - Det er amtet, der har projektet, selv om børnehaven jo er kommunal. Men for mig at se vil et eventuelt trafikuheld for det første blive bremset af rundkørselens midterø og til sidst af et terrænspænd på halvanden meter op til legepladsens niveau, siger Alex Hermansen. Også Børnehusets daglige leder, Sven Gjedde, ser heller ikke de store problemer: - Vi kommer længere ud mod rundkørselen, idet det nuværende fortov og cykelsti tillægges vores areal. Men jeg vurderer, at trådhegnet er nok til at holde børnene inde, og at der ikke er den store risiko for et uheld, siger han. - Der skal ske et uheldigt sammenfald af omstændigheder, før jeg kan se nogen risiko, lyder det fra én af de ansvarlige bag projektet, landinspektør hos amtets Vejkontor, John Meilsted: - Men det er rigtigt, at børnehaven kommer tættere på rundkørselen, idet den nuværende højresvingsbane bliver nedlagt. Men for det første kører bilisterne kun 10 til 30 km/t i en rundkørsel, og for det andet har vi planlagt et naturligt værn. Altså at den nuværende beplantning erstattes med nye træer som en sikring. -De skal jo først vokse op? Ja, der har du en pointe, lyder det fra John Meilsted.