Børnepasning

Børnehave skal løse pladsproblem

Kommunen barsler med et nyt tilbud til de ældste børn i børnehaverne

PANDRUP:Det er ikke helt ude i skoven, men tæt på - FDF's hytte ligger i Sandmosen midt i naturen, og netop naturen bliver en afgørende medspiller i et nyt pasningstilbud, som børne- og kulturudvalget har på tegnebrædtet. En arbejdsgruppe bestående af blandt andre lederne fra Jetsmark og Blokhusvejens Børnehave har undersøgt, hvordan man kan løse problemet med mangel på børnehavepladser i kommunen. Fra november er der en venteliste på 25 børn og for at leve op til kommunens pasningsgaranti, er det nødvendigt at tænke i nye baner. - Det handler om at få de 25 børn, som er på venteliste, passet, og sikre, at de børn, der er fyldt tre år, kommer i børnehave og får et andet pædagogisk tilbud end det er der i dagplejen, siger formanden for børne- og kulturudvalget, Henrik C. Pedersen (V). Er der økonomi og politisk vilje træder det nye pasningstilbud fra januar. Naturbørnehaven, der er henvendt til de ældste børn i børnehaven, har hovedvægten lagt på naturen og naturoplevelser, blandt andet er der i oplægget lagt op til hulebygning, bål og bålmad - ligesom børnene får skærpet sanserne, hvad der sker i naturen på de forskellige årstider. Det bliver personale fra de nuværende børnehaver, der får tilbudt at flytte med i naturbørnehaven - Det er et frivilligt tilbud, men personligt synes jeg det er alle tiders mulighed og jeg tror, nogle af de ældste børn har brug for at komme ud og få nogle naturoplevelser efter at have været i børnehaven i et par år, siger Henrik C. Pedersen. Alternativet til skovbørnehaven er at gøre brug af bufferordningerne, der er i tre af de kommunale børnehaver. Tilsammen giver det 15 pladser, hvilket ikke er nok, og ifølge Henrik C. Pedersen, er ordningerne ikke særlig populære i de enkelte institutioner på grund af de fysiske rammer, der gør det vanskeligt at rumme ekstra børn. Endelig kunne kommunen vælge at bygge en hel ny børnehave, men da alt tyder på, det er et forbigående problem, mener Henrik C. Pedersen, det er bedre at udnytte de eksisterende faciliteter. I den nærmeste fremtid vil forældrene til de ældste børn modtage et spørgeskema for at finde ud af, hvor mange børn, der eventuelt er interesseret i tilbuddet. Henrik C. Pedersen erkender, at kommunen står med et nyt problem, hvis det viser sig, at der ikke er tilstrækkeligt mange, der er interesserede i den nye mulighed. Selv om der i øjeblikket bliver arbejdet hurtigt på at løse pladsproblematikken, vil en skovbørnehave først blive et tilbud fra 2. januar 2005, og derfor er det, ifølge Henrik C. Pedersen, nødvendigt at lade børn, der er blevet tre år, forblive i dagplejen indtil da.