Børnepasning

Børnehave-top på krigsstien

Bestyrelsen i Hjallerup Børnehave skriver til byrådet inden krisemøde

HJALLERUP:Hjallerup Børnehave og Dronninglund Kommune mødes i den kommende uge til en verbal duel, der i yderste konsekvens kan føre til, at kommunen gør alvor af tanker om at ophæve driftsoverenskomsten med den selvejende institution - hvilket vil føre til en lukning af børnehaven. Forud for mødet er bestyrelsen i Hjallerup Børnehave imidlertid nu gået på krigsstien over for de folkevalgte beslutninger i byrådet. Det er sket med en skrivelse til Dronninglund Byråd, hvori børnehavebestyrelsen griber fat i en række spørgsmål og bekymringer i forbindelse med sagen, hvor kommunen efter en nylig udvidelse af børnehave har ønsket at få omkring seks nye børn ind i Hjallerup Børnehave. Det sker med henvisning til det øgede kvadratmeterantal i børnehaven, men over for det argument står børnehavens om, at udvidelsen primært blev gennemført for at give personalet lidt mere plads - og at flere børn i børnehaven derfor vil føre til endnu mindre plads end p.t. pr. barn i børnehaven, der er normeret til 42 pladser. - At der i dag er 46 børn i børnehaven, kan kun tilskrives velvilje fra børnehavens side, skriver børnehavebestyrelsen med henvisning til den kendsgerning, at der i driftsoverenskomsten ikke fremgår noget om, at Hjallerup Børnehave skal kunne tage imod fem procent flere børn i spidsbelastningsperioder, som det er tilfældet for de kommunalt ejede daginstitutioner. - Børnehaven har altså faktisk påtaget sig at hjælpe kommunen med flere børn, og derudover har bestyrelsen ved møde med kommunen tilbudt at hjælpe i en kortere periode - indtil cirka seks måneder - med at tage tre børn ind, skriver børnehavebestyrelsen videre. Ingen sammenligning Derefter slås det i brevet til byrådet fast, at Hjallerup Børnehave som en selvejende institution ikke kan sammenlignes med de kommunale - og at man derfor fra politisk side er på afveje, når man siger, at kvadratmeter-reglerne skal være ens i alle daginstitutionerne i kommunen. Hvorefter de folkevalgte præsenteres for et spørgsmål: - Hvordan kan byrådet bevilge en tilbygning til Hjallerup Børnehave på 40 kvadratmeter for at tilgodese de ønsker, personalet havde til personalefaciliteter som baderum, toilet, garderobe, personalerum samt et større køkken uden at nævne med et ord, at det vil betyde en udvidelse af børnenormeringen? - Personalet har i de 30 år, børnehaven har eksisteret, arbejdet under meget dårlige personaleforhold. Andre arbejdspladser i kommunen - blandt andet kommunekontoret - har vel rimelige personaleforhold som kantine/spiserum, opholdsrum og lignende, hvor man kan holde pauser. Børnehavens personale har også krav på disse rum til pauser med videre uden at skulle dele dem med børnene, og uden at dette areal tæller med i beregningen af kvadratmeter-plads til børnene, bemærkes det videre - hvorefter der udtrykkes forundring over, hvorfor kvadratmeter-beregningerne pr. barn overhovedet ikke er blevet ændret i Dronninglund Kommune siden 1976. I strid med målsætning Derudover påpeger børnehavebestyrelsen, at de kommunale krav over for børnehaven er i strid med den kommunale målsætning om, at man blandt andet skal være opmærksom på det psykiske arbejdsmiljø i det daglige arbejde, ligesom det også noteres, at året i år faktisk var sat af til at fokusere på trivsel i institutionen. Samtidig udtrykker børnehavebestyrelsen forundring over ikke at kunne få en nøjagtig opgørelse over, hvor stort børnepasnings-behovet i Hjallerup egentlig er i år og de kommende år, og brevet til de folkevalgte sluttes af med et spørgsmål om, hvorvidt der overhovedet er nogen idé i at møde op til næste uges krisemøde om børnehavens fremtid. Dette spørgsmål forklares med den stejlhed, som man i børnehavebestyrelsen mener at have mødt i det kommunale regi - med børne- og kulturudvalgsformand Peter Bandholm (V) i spidsen. Det var således også planen, at næste uges møde skulle have haft borgmester Mikael Klitgaard (V) og kommunaldirektør Ove Thomsen som de førende kommunale repræsentanter, men de er nu blevet skiftet ud med Peter Bandholm som kommunens "chefforhandler". En-vejs kommunikation? Her noterer børnehavebestyrelsen sig, at Peter Bandholm over for bestyrelsesmedlem Lone Duerlund har slået fast, at det er hans sag - og at han i øvrigt fastholder kravet om flere børn i børnehaven og en forlængelse af den nuværende merindskrivnings-periode til to et halvt år. - Hvad skal vi så holde møde om? Umiddelbart er der ikke noget nyt under solen, konstateres det i brevet, som derefter afsluttes på følgende vis: - Har kommunen et problem med børnepasningen, som de ikke vil se i øjnene?