Børnepasning

Børnehaveansatte sikre på nyt job

Mange ansatte i nedlagte institutioner vil ike vente på nyt tilbud

AALBORG:Næste år nedlægger Aalborg Kommune ni daginstitutioner og et par fritidscentre, og det betyder, at omkring 100 ansatte skal forlade deres nuværende jobs. Men selv om kommunen har opsagt den overordnede tryghedsaftale, så er de, hvis de ønsker det, stort set sikre på at blive tilbudt anden beskæftigelse ved Aalborg Kommune. Tryghedsordningen går ud på, at hvis kommunalt ansatte mister deres nuværende stilling, så skal kommunen inden for et vist tidsrum tilbyde dem en lignende stilling, som de dog så er forpligtet til at tage imod. Omkring 100 ansatte bliver berørt af nedlæggelsen af institutionerne, men omkring en tredjedele har valgt overhovedet ikke at gå ind i overvejelserne om et nyt job ved kommunen. De har sagt op. - Hos hver enkelt, der har sagt op, ligger der personlige overvejelser. Det kan f.eks. være ansatte, der nærmer sig pensionsalderen, men det kan også være yngre ansatte, der vil søge over til et andet arbejdsområde, siger socialrådmand Birgit Ekstrøm (S). Kommunens nedlæggelse af institutionerne er et led i det budgetforlig for 2003, som 30 af byrådets 31 medlemmer står bag. Ændringerne træder dog først i kraft fra sommeren 2003, men socialforvaltningen arbejder på allerede nu at få afklaret de ansattes fremtid. - Det betyder, at de berørte er omfattet af den nuværende tryghedsordning, der gælder indtil nytår, og det, at så mange vælger at sige op, betyder, at så er der det færre, vi skal rokere rundt med, siger Birgit Ekstrøm. Da magistraten tidligt på efteråret behandlede spørgsmålet om tryghedsordningens fremtid gik Birgit Ekstrøm imod en opsigelse af aftalen, som der dog var flertal for. Birgit Ekstrøm er nu indstillet på, at hun for socialforvaltningens område vil søge at nå frem til en aftale, der kan afløse den overordnede tryghedsordning. Forholdene omkring daginstitutionerne og specielt de ændringer, som budgettet for næste år giver, blev drøftet på det seneste møde i socialudvalget. Her var der også en drøftelse af kommunens pladsgaranti. - Den bliver der ikke rokket ved. Garantien kommer forsat til også at gælde inden for de distrikter, som børnene bor i, og selv om der bliver færre institutioner, så vil der fortsat i den enkelte institution være tilstrækkeligt med plads til børnene. Det bliver ikke burbørn, som nogle har talt om, forsikrer Birgit Ekstrøm.