Børnepasning

Børnehaveforældre i venteposition

Forældrene i lukningstruet børnehave afventer kommunens udspil

V. HASSING: Børnehaven Kastanien er igen truet af lukning. Institutionen er nævnt i det sparekatalog, som Hals Kommune har udarbejdet, efter at det er blevet klart, at kommunen mangler omkring 15 millioner kroner på næste års budget. Sparekataloget har øjnene rettet mod at nedbringe antallet af institutionspladser i V. Hassing. Der er beskrevet i alt fire mulige scenarier. To af disse indebærer en lukning af Kastanien. Baggrunden for, at kommunen kigger på at spare penge på børnehaverne i V. Hassing, er, at blot 137 ud af i alt 157 pladser er besat i øjeblikket. Befolkningsprognoser peger på, at børnetallet i byen vil være faldende i de kommende år, og derfor er det muligt at nedbringe blandt andet lønudgifter til personalet. Forældrebestyrelsen i børnehaven Kastanien følger sagen tæt. Bestyrelsen holde et møde med repræsentanter fra kommunen på tirsdag. Indtil det er overstået, vil forældrene forholde sig afventende, afslører Gert Simonsen, der er næstformand i forældrebestyrelsen. - Kommunen har lagt op til dialog i denne sag. Så synes jeg, at vi skylder at høre på dem, inden vi går ud og gør noget i vildelse, siger han. Gert Simonsen har kigget nærmere på forudsætningerne for de foreslåede besparelser, og der er flere ting, han undrer sig over. Det håber han, at mødet med kommunens repræsentanter kan skabe klarhed over. - Umiddelbart er der en masse ting, som skal efterprøves. For eksempel er der i befolkningsprognosen ikke taget højde for, at der er flere, som flytter til V. Hassing, end der flytter herfra. Det må jo give et højere børnetal, mener Gert Simonsen. Han peger også på, at Hals Kommune som et led i spareplanerne også foreslår at flytte børn fra dagpleje til børnehave en måned tidligere, end det nu er tilfældet. På den måde vil kommunen kunne spare differencen på en dagplejeplads og en væsentlig billigere børnehaveplads. - Hvis børnene bliver flyttet tidligere, så vil der ikke mangle så mange børn i børnehaverne. Det kan jo ikke lade sig gøre at spare både på dagplejen og på børnehaverne, påpeger Gert Simonsen.