Børnehaveleder Peer Thisted (S) svarer igen

BUREAUKRATI:Rigsrevisionen rigtighed i at stramme op på reglerne om, at AF skal kontrollere, at alle virksomhederne udfører eller samarbejder med AF på en sådan måde, at alle regler bliver opfyldt, må være en forudsætning for løntilskud. Men metoden behøver ikke være så tåbelig og bureaukratisk. Indtil 3. april var forløbet - når den ledige selv havde søgt jobbet - et brev fra institutionen til AF, hvorefter den kommunale administration klarede resten i samarbejde med AF. Nu skal der først skrives til AF for dér at blive godkendt. Herefter skal AF returnere godkendelsen, hvorefter der udfærdiges et ansættelsesbrev af institutionen, som sendes til kommunen, for at de kan beregne løn og arbejdstid. Når kommunens administration har det klar, så skal det sendes til den ledige, der skal underskrive ansættelsesbrevet og videresende det til AF. Først når AF så har kontrolleret, at de fremsendte oplysninger er rigtige, kan det fastlægges, hvornår den ledige kan begynde. Forventet tidsforbrug fra første henvendelse: Cirka fire uger. Havde vi brugt den tidligere aftale, havde tidsrammen været en uge. Alle offentlige institutioner kan søge om ekstra arbejdskraft og derigennem være med til at opfylde kravet om socialt medansvar for at løse de store problemer med beskæftigelsen. Det har vi i Hjallerup Børnehave været bevidste om. Vi har haft og har glæde af at have jobtilbudspersoner ansat. Mine erfaringer med, at ledige, der har haft jobtilbud i børnehaven, er resulteret i, at tilknytningen til arbejdsmarkedet er blevet bedre end tidligere. Flere er begyndt på en uddannelse efter et sådan forløb. AF-systemet har i mange år ukritisk sendt ledige i løntilskudsjob hos de samme virksomheder, hvor det har været tydeligt, at der ikke efterfølgende har været ordinært arbejde. Disse virksomheder kender AF udmærket og kunne stoppe med at bevilge løntilskud. Med indførelse af denne bureaukratiske ordning mener jeg, at man straffer kollektivt og - utilsigtet, håber jeg - måske forhindrer mindre virksomheder i at beskæftige ledige med løntilskud, fordi papirgangen er blevet for overvældende. Så er spørgsmålet "Hvem bliver taberen?" Grundlæggende er problemet, at der ikke er arbejdspladser nok. Beskæftigelsesministeren skulle sætte ordinært arbejde i gang. Jeg vil tillade mig at tvivle på, at dette bureaukratiske skematerror skaffer ordinære arbejdspladser. (Forkortet af red.)