Børnepasning

Børnehaven efter 2004 - en opbevaringsinstitution?

formand for forældrebestyrelsen i børnehaven Midgård Sekretær i daginstitutionernes fællesrådgivende organ: BUDGET 2005: Som forælder til børn i Brønderslev Kommunes daginstitutioner, er det svært at få øje på ret meget "hverdagssmart og familierart" i det afdækningskatalog for besparelse i budget 2005-2008, der vil blive lagt til førstebehandling 8. september. Det virker absurd, i en tid hvor der fra folketingets side tales om bedre forhold for børnefamilierne, og bedre tilbud til børnene, at se Brønderslev Kommune gå i stik modsatte retning, og imod kommunens eget slogan: Hverdagssmart og familierart. Konsekvenserne af de besparelser afdækningskataloget omhandler vil bl. a. være en kommune uden vuggestue, og med en stærkt forringet service i de eksisterende børnehaver. Ses afdækningskataloget med fokus på børnehaveområdet, lægges der op til en besparelse ved at reducere i børnehavernes personale, ved at ændre normeringstildelingen fra 4,66 timer pr. barn til 4,4 timer pr. barn. (En reduktion i pasningskvaliteten på næsten seks pct.). Det må siges at stå i stærk kontrast til de anbefalinger, der blev givet til budgetbesparelserne for 2004. Da blev budgettet for børnehaverne reduceret ved at skære ned på åbningstiden, fordi forældrene ikke ønskede en reduktion i pasningskvaliteten. Med en så kraftig reduktion i normeringen, må vi som forældre fremover acceptere, at vi om morgenen afleverer vore børn til en opbevaringsinstitution og ikke en oplevelsesinstitution. Dette er ikke tilfredsstillende for hverken børn eller forældre. Allerede med den nuværende normering er vi på vej i den retning, idet der lægges mere og mere administration over på børnehaverne, så der i stigende grad bruges tid på administration i stedet for samvær med børnene. I afdækningskataloget er besparelserne nødvendiggjort af, at udgiften til børnepasning er steget fra 2003 til 2004 (3,7 pct.). I denne sammenligning er der tilsyneladende ikke taget højde for den almindelige inflation. Den forringede pasningskvalitet står i øvrigt i kontrast til, at der i afdækningskataloget foreslås en øget forældrebetaling fra 32 pct. til 33 pct. Denne merbetaling modsvarer ca. en fjerdedel af den besparelse på 1,3 millioner der opnås ved den foreslåede beskæting i normeringstildelingen. SÅ på den måde kommer vi til at betale mere for en dårligere ydelse. Som forælder i Brønderslev Kommune sætter jeg stor pris på de forholdsvis små børnehaver, der giver nærhed og tryghed i såvel børnenes som forældrenes relation til personalet, og til den øvrige børne- forældregruppe. Den nuværende normeringstildeling er afpasset til de forholdsvis små børnehaver og kan således ikke sammenlignes med de normeringstildelinger, der kan anvendes i store børnehaver i storbyerne. Det er naturligvis ikke nogen let sag, at skulle finde besparelser på 8-12 millioner om året for de næste fire år, som der er lagt op til at tage fra børne- og kulturforvaltningsområdet. Spørgsmålet er dog om Brønderslev Kommune, set i et lidt større perspektiv, ikke ville være bedre tjent med at styrke børne- og kulturforvaltningen i stedet, så kommunen fortsat er attraktiv for børnefamilier og med gode forhold for vore børn. Det burde være nogle gode forudsætninger for at fostre nogle gode ansvarsbevidste unge, der vil styrke og tage vare på vores kommune, så vi også fremover alle kan se den som "oplevelsesnær".