Børnepasning

Børnehaven skal udvides

17 børn venter - seks af dem er i dagpleje

STENUM:I Stenum venter 16 børn over tre år på at få plads i børnehaven. Friskole, forvaltning og politikere har den seneste tid arbejdet på at finde en løsning, der kan tage trykket af ventelisten allerede 1. maj. Af de 16 børn på ventelisten går seks i dagplejen, fem går i børnehave i Brønderslev by, mens fire børn er i privat pasning og et barn er uden pasning. Tolstrup-Stenum friskole har søgt børne- og kulturudvalget om, at børnehaven udvides med 10 pladser fra de nuværende 22 pladser til 32 pladser. Og den er politikerne i udvalget med på. Nu sender børne- og kulturudvalget sagen videre til byrådet med udvalgets anbefaling. - Der er et stort pres på børnehaven i Stenum. Og befolkningen i Stenum skal også have et ordentligt pasningstilbud. Nummer et er at få sit barn i børnehave, når man ønsker det, og det er fyldt tre år, siger formand for børne- og kulturudvalget, Lene Hansen (S). - Hidtil har vi klaret behovet i Stenum ved at henvise børnene til børnehaver i Brønderslev og til dagplejen. Men vi har i Brønderslev Kommune en politisk målsætning, der siger, at vi skal have institutioner, der passer til børnenes alder, tilføjer Lene Hansen. "Med baggrund i de fødselstal vi kender, ser det ud til, at børnehaven vil kunne besætte yderligere 10 pladser også fremover", oplyser forvaltningen overfor børne- og kulturudvalget. Forårsgruppe Hvis Byrådet godkender udvidelsen af børnehaven med ti pladser, er friskolen indstillet på at etablere en forårsgruppe på seks børn frem til sommerferien. Og planen er så, at en ny tilbygning kan stå klar 1. oktober 2003. Børne- og kulturudvalget foreslår byrådet, at der oprettes seks pladser 1. maj som følge af forårsgruppen og af, at børnehaven udvides med 10 børn 1. august. For at rumme børnene skal tilbygningen være på 80 kvadratmeter, og byggeri og finansiering skal Tolstrup-Stenum Sognecenter tage sig af. I den forbindelse er der søgt om en kommunegaranti for et lån på 455.000 kroner samt driftstilskud til de ti ekstra pladser. Børne- og kulturudvalget anbefaler Byrådet, at der gives garanti for lån på 410.000 kroner, der udgør den ledige låneramme. Udgiften Der er tidligere indgået aftale mellem Brønderslev kommune og Tolstrup-Stenum friskole om drift af puljeordningen. I den aftale udgør tilskuddet 25.000 kroner plus fuld forældrebetaling, men beløbet er 1994-niveau og fremskrives med de kommunale budgetfremskrivningsprocenter. 2003-tallet er således 31.220 kroner pr. barn. Udgiften for de nye pladser vil blive på ialt 176.840 kroner i 2003, og udgiften vil i 2004 være på 312.200 kroner. Forvaltningen kan ikke anvise en besparelse i dagplejen, idet der i øjeblikket er ansat flere dagplejere, end der er dækning for på budgettet. Men alternativet til en udvidelse af Stenum børnehave er, at Brønderslev Kommune er nødt til at ansætte flere dagplejere til at dække pasningsbehovet i Stenum. Og en dagplejeplads er 21.533 kroner dyrere end en børnehaveplads.