Børnehaver er for dårlige

De danske børnehavers standard er blevet så dårlig, at landets førende forskere på feltet slår alarm.

Konsekvensen af den lavere kvalitet i børnehaverne er ifølge forskerne, at børnene mister selvværd, de bliver dårlige til at lære, deres problemer opdages for sent, og de lærer ikke at arbejde sammen med andre mennesker. - Beder du om en status i dag, må jeg konkludere, at der generelt set er for få voksne i forholdet til antallet af børn. Det gør det svært for de voksne at få den slags relation til børnene, der kan udvikle deres selvværd, siger lektor Grethe Kragh-Müller, Danmarks Pædagogiske Universitet. Hun har arbejdet og siden forsket i børnehaver siden 1978 og er "en stor fortaler" for dem, understreger hun. - Men nu er jeg rigtig, rigtig bekymret, siger hun og bakkes op af lektor samme sted Stig Brostrøm, der har forsket i området i snart 30 år. - I hver kommune er der mindst to institutioner, der er så ringe, at de burde lukkes, fastslår han. Også lektor Bente Jensen, Danmarks Pædagogiske Universitet, er foruroliget over danske børnehavers tilstand. - Det er ingen tvivl om, at mange institutioner har så ringe vilkår, at børnene ikke får det med sig, som de burde have. Der findes mange gode institutioner, hvor jeg har dyb respekt for det arbejde, der udføres, men kvalitetsforskellene bliver større, og det er et alvorligt problem, siger hun. Bente Jensen har netop modtaget syv mio. kr. til blandt andet at fortsætte sin forskning i danske daginstitutioners muligheder for at bryde den sociale arv. De tre eksperter er enige om, at en af de væsentligste årsager til den faldende kvalitet er for dårlig bemanding. Skal børnene for eksempel have det samme antal voksne om sig som i 1990, skal der ansættes op mod 9000 flere voksne, viser opgørelser fra Danmarks Statistik. Ifølge en undersøgelse fra BUPLs nordjyske afdeling bruger de uddannede pædagoger nu også halvdelen af deres tid på andet end at være sammen med børnene. Og børnene er mere urolige end før, fremhæver forskerne, ligesom forældrene også forlanger mere opmærksomhed på netop deres barn. En gruppe forældre i Sulsted tager nu affære på alles vegne. De starter en debatgruppe med deltagelse af kendte nordjyder, der skal skabe opmærksomhed. - Det er en slags oprør. Udover at vi jo gerne vil have, at vores egne børn har det godt, så er det jo netop børnenes evner til at være kreative og finde på, landet skal leve af. De evner grundlægges i barndommen, i børnehaverne, men de undertrykkes med de vilkår, børnehaverne har i dag, siger jurist Stella Byskov, mor til Jakob på fire måneder og Sara på tre år.