Børnepasning

Børnehaver forbedres for 6 mio.kr.

Slagplan lagt for udbygning og renovering af fire daginstitutioner

FJERRITSLEV:Fire børnehaver og landsbyordninger i Fjerritslev Kommune vil blive udbygget og forbedret næste år, et arbejde, der investeres over seks millioner kommunale kroner i. Politikerne i børne- og kulturudvalget har netop godkendt en slagplan for byggerierne, som bygningsinspektør Per Nielsen i teknisk forvaltning har udarbejdet, og planlægningen af to af byggerierne går allerede i gang i den kommende måned. Det drejer sig om en tilbygning til landsbyordningen i Ørebro, hvor der er stor pladsmangel, og renoveringen af bondegårdsbørnehaven Gl. Dalhøj ved Fjerritslev. Den tidligere landejendom blev i sin tid kun istandsat i begrænset omfang før ibrugtagningen som børnehave. Til udbygningen af landsbyordningen i Ørebro afsættes 1,9 mio. kr. og til bondegårsbørnehavens renovering 878.000 kr.. Begge arbejder planlægges at være færdig til august 2003. Landsbyordningen ved Hjortdal Skole skal også udbygges. Her klarer man sig indtil videre med en skurvogn, men der kommer solide mursten for 1,75 mio kr. næste år. Den nye tilbygning ventes dog først at stå klar hen mod slutningen af året. Ved Klim Skole udvides børnehaven også med en tilbygning til erstatning for en skurvogn, og her skal også lægges nyt tag, altsammen formedlest 900.000 kr.. Dette byggeri ventes færdig i slutningen af oktober næste år. Desuden indrettes der tre puslepladser i børnehaverne til 225.000 kr., og der skal bruges 300.000 kr. til renovering af legepladser. Endelig bruges 450.000 kr. til færdigrenoveringen af taget på Hjortdal Skole, og der vil blive brugt 200.000 kr. på et analysearbejde om skolernes tilstand og behov for modernisering generelt. Alle byggeprojekter vil blive sendt ud i indbudt licitation blandt kommunens håndværkere. Pengene til forbedringerne har kommunalbestyrelsen besluttet at tage dels fra kommunekassen, dels som lån i det omfang, der viser sig nødvendigt.