Børnepasning

Børnehaver lukker og nye opstår

I de kommende år er det tvingende nødvendigt at omstrukturere for at sikre en ordentlig børnepasning

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Børn skal have lov at være børn, men pædagogerne skal være inden for rækkevidde. De skal i hvert fald ikke sidde på et kontor. Derfor mener byrådet, at det er en god idé med en ny struktur. Foto: Carl Th. Poulsen

Alle ønsker gode daginstitutioner og glade børn, der udvikler sig optimalt samt forældre, der er trygge ved at aflevere de små i institutionen. Børnetallet falder. Det bliver urentabelt at drive det samme antal institutioner. Især små børnehaver kan have svært ved at få enderne til at nå sammen. Det kan gå ud over kvaliteten. Nu er tanken den, at en anden måde at organisere de forskellige dagtilbud på, kan blive nødvendigt - måske ligefrem ønskeligt af hensyn til børnene. - Vi har for store faste udgifter, for eksempel til husleje. Vi har ni ikke-rentable institutionsbygninger, forklare børne- og kulturdirektør Lis Rom Andersen. Lars Falk Hoffmann er institutionschef i Frederikshavn Kommune. Han forklarer, at anbefalingerne i helhedsplanen taler om at bygge en ny institution i Sæby eller en større renovering af St. Toftelund. I Skagen bygges en ny institution i tilknytning til Kløvermarken. Der bygges to nye større institutioner i Frederikshavn by. I de kommende seks år planlægger kommunen at afsætte 10 millioner kroner årligt til nybyggeri eller renoveringer. Om det rent faktisk også sker, afhænger af de budgetforhandlinger, der foregår i øjeblikket. Nettobesparelsen ved en ny struktur skønnes at være 4-5 millioner kroner om året. Som overordnet chef for hele området er Lis Rom Andersen begejstret for en helt ny struktur. Hun ser den som en absolut nødvendighed. - Med en mere fleksibel struktur får vi meget mere for pengene, mener hun. - Hvis vi ikke gør noget ved strukturen, udhules servicen, især i de små institutioner. Problemet med de hidtidige frivillige samarbejdsaftaler har været, at de ikke omfatter alle institutioner. - Nogle af sammenlægninger har for få institutioner til, at det er en fordel både økonomisk og kvalitetsmæssigt, vurderer Lis Rom Andersen. Det skønnes, at nye fusionerede institutioner skal rumme 200 børn for at det kan "betale sig". Nogen kan se en ny institutionsstruktur som endnu et tegn på centralisering. Men set fra kommunens side bevares nærhedsprincippet, blot med en anden organisering. Derfor ventes ikke samme hurlumhej som på skoleområdet. - For eksempel bevares alle institutioner i landområderne. Tryghed er vigtigt for forældre. Med en ny struktur, skal de stadig aflevere deres børn hos de samme pædagoger, forklarer Lars Falk Hoffmann. En ny struktur med indbygget fleksibilitet giver også mulighed for at indrette vuggestuepladser i børnehaver. Kommunen ser også et perspektiv i at anvende institutionerne uden for normal åbningstid. - I weekenderne kan de måske udnyttes som aflastningspladser, forklarer Lis Rom Andersen.