Børnepasning

Børnehaver lukkes i sommerferien

Forsøgsvis lukning af tre af de fem børnehaver vedtaget med lille flertal

BROVST:De fem børnehaver i Brovst Kommune er normalt meget tomme i sommerferien. Det vil kommunens børne- og kulturudvalg nu gøre noget ved, bl.a. for at opnå en bedre personaleudnyttelse. Til sommer vil tre af børnehaverne - Brovst Børnehave, Skovsgård Børnehave og Tranum Landsbyordning - blive lukket i uge 28 og 29. Børn med pasningsbehov vil i stedet blive henvist til Bøge Bakke Børnehave i Brovst og Halvrimmen Børnehave. Ferielukningen af de tre børnehaver vil blive gennemført som en forsøgsordning i år og blive evalueret i begyndelsen af næste år. Det skønnes, at ca. 50 af de knap 250 børn i børnehaverne har behov for at blive passet i de to uger. Forældre, der har pasningsbehov i denne periode, skal give kommunen besked senest 1. maj. Snævert flertal Beslutningen om at ferielukke de tre børnehaver blev vedtaget med stemmerne 3-2 i børne- og kulturudvalget. Formand Kim Bennike (DF), Gerda Nielsen (S) og Jens Dahl (UP) stemte for, mens Helle Bak Andreasen (V) og Henry Kronborg (V) stemte imod. Ragnhild Poulsen (UP) og Kim Levisen (S) var fraværende. Helle Bak Andreasen begrunder sit forbehold overfor beslutningen: - Forslaget er blevet diskuteret i Fælles Forum (bestående af børnehavernes forældrebestyrelser, ledere og medarbejderrepræsentanter, red.), og der har det udelukkende fået negative reaktioner, siger Helle Bak Andreasen. Jeg synes, det er en dårlig ide at spørge forældrerepræsentater og medarbejdere, når man alligevel ikke vil bruge deres synspunkter. Lukningerne er en serviceforringelse, og besparelserne er ret beskedne. - De to børnehaver i Brovst har de foregående år frivilligt holdt ferielukket på skift. Det kunne de have gjort igen, og så kunne man have ladet de andre børnehaver køre uændret, tilføjer Helle Bak Andreasen. Men nu er beslutningen truffet, og så må jeg håbe, at mine bekymringer bliver gjort til skamme. Ikke for at spare Kim Bennike, formand for børne- og kulturudvalget, understreger, at forsøget med ferielukning ikke gennemføres for at spare penge, men for at udnytte ressourcerne bedst muligt. De penge, der spares, bliver i de enkelte børnehaver og vil kunne bruges til andre ting. Forslaget til ferielukning er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra kommunen og børnehaverne. I det oprindelige forslag var det børnehaverne i Skovsgård og Halvrimmen, der skulle holde åbent i uge 28 og 29, men på mødet i børne- og kulturudvalget opnåedes enighed om, at i hvert fald den ene af børnehaverne i Brovst skal holdes åben. Lukket i juledagene Ud over den forsøgsvis ferielukning af de tre børnehaver besluttede kulturudvalget også, at samtlige børnehaver vil blive lukket dagen efter kristi himmelfartsdag, fredag 6. maj, samt i dagene mellem jul og nytår. Forældre med pasningsbehov de pågældende dage skal give besked til kommunen, hvorefter de vil få tilbudt pasningsmulighed.