Børnepasning

Børnehaver næsten fri for røgtåger

Børnehaver har fået streng rygepolitik

NORDJYLLAND:I modsætning til dagplejehjemmene, lever en børnehave hele livet som offentlig institution. Den omdannes ikke til privatbolig hver aften klokken 17. Det betyder strammere regler, og det letter på røgtågerne. Nordjyske har spurgt børnehaverne i Skagen, Sæby og Frederikshavn om deres rygepolitik. Det lykkedes at få svar fra næsten alle børnehaver, og resultatet vidner om en betydeligt strengere rygepolitik. Ingen ansatte ryger i børnenes nærvær eller påsyn. Den mest brugte løsning er, at det rygende personale går udendørs, hvor børnene ikke ser dem. Således må en del pædagoger finde sig i at gemme sig bag et skur, eller ryge op og ned af en skraldespand. Andre børnehaver i Skagen, Sæby og Frederikshavn har i stedet et aflukket rygerum, hvor børnene ikke kommer. Men rygerums-modellen får ikke sundheds-eksperterne til at klappe i hænderne. Godt nok skaber rygerum et røgfrit miljø, men skadelige partikler kan stadig sætte sig i tøjet og spredes til andre rum. Et rygerum er alligevel et skridt i den rigtige retning. Det er budskabet i Sundhedsstyrelsens nye pjece "Skab en sund arbejdsplads - uden passiv rygning!". Det anbefales i pjecen, at der i rygerummet installeres et separat udsugningssystem, så røgen ikke kan sive ind i andre rum. Nordjyskes rundspørge kunne ikke afdække, hvor mange børnehaver, som har det anbefalede udsugningssystem. Fra børnehaverne lyder det endvidere, at forældrene heller ikke må ryge inde, når der for eksempel er forældremøde. De må pænt gå ud. I følge børnehaverne har både personale og forældre accepteret rygereglerne uden vrede røgsignaler.