Børnepasning

Børnehaver og SFO under pres

Lederne gør politikerne opmærksom på problemer

AABYBRO:Daginstitutionerne i Aabybro Kommune får stadig sværere ved at få økonomien til at hænge sammen. Derfor har gruppen af ledere for børnehaver, SFO'er og dagpleje skrevet til kulturudvalget for at gøre opmærksom på problemerne, inden politikerne skal forhandle om kommunens budget for 2004. - Vi vil gerne gøre opmærksom på vores problemer og fortælle om baggrunden for institutionernes situation. Vi er ansvarlige for at klæde politikerne ordentlig på, inden de træffer deres beslutning, siger Lene Østergaard, leder af Børnehaven Regnbuen i Nørhalne på vegne af institutionsleder-gruppen. Og beskeden er modtaget. - Det er godt, vi får at vide, vi skal tænke om os, når vi skal forhandle budget, og at vi skal værne om institutionerne. Det er en fin tanke, siger Karlo Jensen (V), formand for kulturudvalget. Lene Østergaard oplyser, det er forskelligt fra institution til institution, hvor presset den er, men der er en række områder, hvor alle har det svært. Det er vedligeholdelse af bygninger, rengøring, administration, sikkerhedsarbejde og nye arbejdsopgaver. Lederne skriver, at deres budgetter er blevet udhulet de senere år, og det betyder en ringere service. Den økonomiske decentralisering har hidtil gjort det muligt for lederne at flytte med pengene mellem de enkelte konti, men nu er alle konti efterhånden så belastet, at der ikke er mere at rokere med. Desuden betyder det faldende børnetal, at der økonomisk er mindre fleksibilitet. Institutionerne, som står for den indvendige vedligeholdelse samt maling af vinduer udvendigt og selve bygningen, har de senere år oplevet stigende udgifter til vedligeholdelsen, dels fordi bygningerne bliver ældre, men også fordi håndværkerudgifterne stiger. Derfor foreslår institutionerne, at de får en fælles pedel, som kan arbejde i den enkelte SFO eller børnehave i et antal timer hver uge. Det vil mindske håndværkerudgifterne og højne bygningernes kvalitet, da reparationerne så vil blive udført straks. I øvrigt mener lederne, at teknisk forvaltning bør stå for hele bygningsvedligeholdelsen, da det vil give mulighed for langtidsplanlægning. Udgifterne til administration er også steget. Indførelsen af IT-teknologi og opkobling på det interne kommunale intranet - en Citrix-løsning - kan mærkes. En Citrix arbejdsplads koster institutionen cirka 5.500 kroner om året samt en årlig tilslutningsafgift på 3500 kroner, og en børnehave med 60 børn har 11.000 kroner har i alt til administration. Efter omlægning af den kommunale rengøring er mange arbejdsopgaver enten udeladt eller reduceret kraftigt og ofte overtaget af det pædagogiske personale. Det gælder bl.a. aftørring af borde, skabe og børnestole samt vask af gardiner. - Vi er ved at nå smertegrænsen. Det vil vi gøre politikerne opmærksomme på, siger Lene Østergaard.