Børnepasning

Børnehaver på smertegrænsen

Budgetforslag med besparelse på 300.000 kr. rammer hårdt

SEJLFLOD:Man kan sagtens spare og skære ned og holde de kommunale udgifter i ro, men når man år efter år skal spare, rammer man på et eller andet tidspunkt både sparegrænsen og smertegrænsen. Og det er præcis her, at de ansatte i daginstitutionerne i Sejlflod Kommune føler, at de er havnet. I budgettet, der behandles i byrådet i aften, er der lagt op til en rammebesparelse på 300.000 kr. - Men vi kan slet ikke gå med til flere besparelser. Nedskæringerne for i år har allerede ramt hårdt. Der er ikke penge til koloni, ikke penge til vores karneval og ikke penge til at komme på udflugter med børnene hos os. Andre steder har man f.eks. skåret mælken til børnene væk, fortæller Karin Vestergaard fra Storvorde-Sejlflod Børnehave. Hun var sammen med et halvt hundrede kolleger fra de øvrige institutioner til fyraftensmøde mandag, og her blev man enige om at give udtryk for utilfredshed med budgettet ved at møde op på rådhuset. - Vi håber, vi kan råbe politikerne op, og vi vil også gerne gøre forældrene opmærksomme på, at vi ikke kan blive ved med at yde det samme med færre folk og færre midler. Vedtages budgettet går det ud over det pædagogiske, det går ud over kontakten til forældrene og samarbejdet med dagpleje og skoler. Der er ikke timer nok til det. - Det psykiske arbejdsmiljø spiller også en rolle. Vi er nok efterhånden lidt frustrerede over, at vi hele tiden skal forsøge at yde det samme for færre midler. Vi ved præcis, hvordan vil skal gøre tingene, så det fungerer pædagogiske og menneskeligt godt, men det er ligesom man fra politisk hold ikke er villige til at give os de redskaber, vi skal bruge, konkluderer Karin Vestergaard sammen med kollegaen Kirsten Martinsen. I forbindelse med høringsrunden forud for budgetlægningen indsendte børnehaven via tillidsmanden en indsigelse mod flere besparelser og sluttede med at skrive, at børns velfærd er en forudsætning for en god fremtid. - Har man glemt det?