Børnepasning

Børnehaver skal høres om fremtid

Inden 10. november skal forældre og ansatte i Hjørring Kommunes daginstitutioner svare på, hvordan de kunne tænke sig, at fremtiden former sig for deres institution.

En ny børnehavestruktur er på vej. Forvaltningens forslag sendes nu i høring. Arkivfoto

En ny børnehavestruktur er på vej. Forvaltningens forslag sendes nu i høring. Arkivfoto

Vil de helst fortsætte som en selvstændig institution, vil de indgå i netværksledelse, eller ønsker de at blive en del af den løsning, der hedder områdeledelse? Politikerne i børne- og undervisningsudvalget har netop besluttet at sende et forslag til en ny struktur for daginstitutionerne i høring, og selv om der er konkrete forslag i beskrivelsen, understreger formand for børne- og undervisningsudvalget, Viggo Bilde (UP), at ingen bliver tvunget ud i en løsning, som de ikke ønsker. Høringssvarene vil blive afgørende. - Nye ordninger skal etableres af frivillighedens vej, og hvis nogen tvinges til noget, er det ikke frivilligt længere, siger han. Den nye kommune, det faldende børnetal og mange nye opgaver i hverdagen er nogle af årsagerne til, at politikerne kigger nærmere på strukturen for daginstitutionsområdet i Hjørring Kommune. Et af målene er, at der skal være kvalitet i ledelsen og solide driftsgrundlag i kommunens dagtilbud. Treårigt forsøg Forvaltningen foreslår, at man i en treårig forsøgsperiode prøver at køre med følgende nye former for ledelse og samarbejde: Ved områdeledelse fusioneres et antal børnehaver, så de får en overordnet leder, en bestyrelse, et budget og afdelingsledere hvert sted. Ved netværksledelse indgår børnehaver og vuggestuer i f.eks. et område i et forpligtende fællesskab omkring ledelsesarbejdet. Teamet skal udarbejde konkrete samarbejdsaftaler mellem børnehaverne i netværket. Lederne laver et team, som vælger en koordinator, der står for kontakten til forvaltningen. Der vil stadig være særskilte budgetter og bestyrelser. Endelig kan børnehaver også fortsætte med traditionel ledelse altså som selvstændige. Der skal være evaluering efter de tre år og også halvvejs.