Børnepasning

Børnehaver under pres

Der er seks selvejende daginstitutioner tilbage i Frederikshavn Kommune

. De føler sig under et voldsomt pres fra kommunen og embedsmændene. - Vi sidder med en fornemmelse af, at der skal lukke institutioner i Frederikshavn by og i Sæby, og at kommunen gerne ser, at det bliver selvejende institutioner, udtaler Niels Christian Aagaard, der repræsenterer Daginstitutionernes Lands-Organisation i Region Nordjylland. Bestyrelserne for de seks selvejende institutioner har inviteret børne- og ungdomsudvalget til dialogmøde om fremtiden. Udvalget har sagt ja tak, men mødedatoen er endnu usikker. - Indtil nu har vi haft et rimeligt positivt samarbejde med kommunen. Men vi føler, at de er gået målrettet efter at lukke selvejende institutioner. Så har de færre selvejende institutioner at samarbejde med, vurderer Niels Christian Aagaard. - Vi vil gerne vide, om tendensen med at lukke selvejende institutioner er politikernes eller forvaltningens dagsorden, forklarer Niels Christian Aagaard. - Er det forvaltningen, der kører løbet? Eller har politikerne udstukket retningen? Det vil vi gerne snakke med politikerne i børne- og ungdomsudvalget om. Efter Niels Christian Aagaards mening er fordelen ved selvejende institutioner, at man er herre i eget hus. Kommunen udstikker budget, men bestyrelserne kan selv ansætte og fyre medarbejdere og tilrettelægge arbejdet. Bestyrelsen i en privat institution har reel magt. Forældreopbakningen er ofte væsentligt bedre. Forældre møder op til arbejdsweekender, og man kan nemmere søge hjælp hos private erhvervsdrivende til for eksempel legepladser.