EMNER

Børnehjem får mere plads

Søhusets to afdelinger i Aars bliver samlet under et tag og får to ekstra pladser

Specialbørnehjemmet Søhuset i Aars bliver udvidet med to pladser og de to afdelinger i Aars bliver lagt sammen. Regionsrådet godkendte 14. januar en udviklingsstrategi for specialbørnehjemmene, som strækker sig over de kommende fire år. Herigennem bliver der sikret flere pladser til børn og unge med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. - Der er behov for flere pladser. Der er flere familier, der ikke kan klare opgaven med et handicappet barn alene, og de skal ikke vente i årevis på en plads, siger Lars Mathiesen, der er direktør for Region Nordjylland. Søhusets to afdelinger i Aars, på Gl. Skolevej og Anlægsvej bliver slået sammen til een enhed, som får adresse på den gamle dyrskueplads bag markedshallen i Aars. - Det er et område, kommunen har udpeget. Vi er glade for at kunne bibeholde arbejdspladserne i Aars og fortsat kunne levere service til borgerne, siger borgmester Jens Lauritzen. Borgmesteren ved endnu ikke, hvornår byggeriet starter, men Region Nordjylland oplyser at arbejdet går i gang snarest muligt og færdiggøres i år. - Bygningerne i Aars er 25 år gamle. Det er et utidssvarende arbejdsmiljø for vores personale, siger Børge Poulsen som er forstander for Specialbørnehjemmet Nordjylland, hvor Søhuset hører under. Han mener, at udvidelsen vil komme både personale, børn og forældre til gode. - Det er en stor fordel at vores afdelinger bliver samlet, siger Børge Poulsen. Vesthimmerlands Kommune og Region Nordjylland forventer at opnå rationaliseringsfordele ved sammenlægningen. Man forventer at kunne spare lidt på rengøring, madlavning og andre servicefunktioner, som i fremtiden kun skal udføres et sted. - Der bliver ikke tale om rationalisering på det, der har med børnene at gøre, understreger forstander Børge Poulsen.