EMNER

Børnehjørne i kirken

GISTRUP:For at understrege, at børn er meget velkomne til gudstjenesterne, har Gistrup Kirke fået indrettet et børnehjørne med gulvtæppe og legetøj. Det skal være et supplement til den taske med tegnegrej, bøger og forskelligt legetøj, som forældre i forvejen kan låne til de medbragte poder. Legehjørnet ændrer ikke på, at der ved alle højmesser er tilbud om børnemøde i konfirmandstuen, mens præsten prædiker.