Børnepasning

Børneklub i stedet for børnehave

Der var enighed i Skagen byråd om, at det faldende børnetal i kommunen gør en børnehave i Skagen by overflødig, da man i aftes skulle beslutte sig for at lukke en børnehave.Der var også enighed blandt de 17 byrådsmedlemmer om, at der skulle træffes en beslutning. Her hørte enigheden imidlertid også op.

Venstre har med ni byrådsmedlemmer absolut flertal, og de ni stemte alle for, at det er børnehaven på børne-og ungdomsgården, der skal lukkes. De syv socialdemokrater og det ene konservative medlem af byrådet stemte for at lukke en anden børnehave, Corasvejs Børnehave. Venstres argument for at lukke børnehaven i børne- og ungdomsgården er, at lokalerne så kan bruges til noget andet, nemllig en børneklub for børn fra 4. til og med 7. klasse. Det er en klub, som et enigt byråd efterfølgende i aftes stemte for at oprette. Socialdemokratiet og den konservative Leo Mikkelsen ønskede at lukke børnehaven på Corasvej, idet de mener, at der både er plads til alle aldersgrupper i børne-og ungdomsgården og at det derudover på alle måder er et gode for børnene og de unge, at byen har et fritidstilbud, de kan benytte fra vuggestuealderen til de bliver 18 år. De alleryngste kommer i børne- og ungdomsgården, fordi byens dagplejemødre jævnligt benytter den, når de mødes for at dagplejebørnene kan være sammen. Debatten om hvilken børnehave, der skal lukkes, har været en af de mest omfattende og til tider mest ophedede i Skagen i en årrække, og tilhørerpladserne i byrådssalen var da også alle optaget i aftes. Borgmester Hans Rex (V) valgte derfor at behandle sagen om børnehaven som første punkt, selv om den på dagsordenen var nummer 16.