Børnemishandlere foran fyring

Aalborg Kommune har nu indledt en fyringssag mod stedfaderen til den 13-årige pige, som han - sammen med pigens mor - torsdag blev idømt 5 måneders fængsel for at mishandle.

Det bekræfter direktør i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, hvor manden hidtil har været ansat som pædagog, Preben Buchholt. Og moderen, der hidtil har arbejdet som hjemmesygeplejerske, står formentlig også til en fyring. Ifølge sekretariatschef i kommunens ældre- og handicapforvaltning, hvor hun har arbejdet som hjemmesygeplejerske, Birgitte Guldberg, har kommunen i hvert fald ret til at fyre offentligt ansatte, som uden for arbejdet optræder i strid med "den almindelige opfattelse af, hvad der er acceptabel og rimelig optræden". Forvaltningen får normalt at vide af politiet, hvis der er indledt sag mod dens af de ansatte. Og selvom man normalt venter med at fyre vedkommende til der er faldet dom, er der ikke noget krav om, at man afventer en eventuel anke. - Det handler jo også om tilliden til den enkelte ansatte, og tilliden til at vedkommende fortsat vil kunne passe sit arbejde, forklarer Preben Buchholt.