Børnepasning

Børnene er rykket ind i Markhuset

FJERRITSLEV:Den lille børnehave Markhuset på Vester Fælledvej er blevet taget i brug af børn og voksne, efter at nybyggeriet blev færdigt præcis til den aftalte dato. Børnehaven, der er nabo til børnehaven Grøftekanten, bliver det daglige tilholdssted for 12 børn, som har behov for særlig hjælp. Til det har de et korps af støttepædagoger, som ledes af Bitten Sjøgren, men den overordnede ledelse ligger hos Familiehuset på Mågevej og afdelingsleder Aino Halsboe-Larsen. - Foreløbig er 11 børn begyndt, og der er et til på vej, oplyser hun. Der er normeret 5,4 heltidsstillinger til at varetage opgaven i Markhuset, og heri er også inkluderet 20 ugentlige konsulenttimer for alle kommunens børneinstitutioner. - Nu er der ingen støttepædagoger rundt om i børneinstitutionerne mere, men personalet kan ringe til Markhuset og få gode råd og hjælp til observation, når der er behov for det, siger Aino Halsboe-Larsen.