Børnene får deres egen BMV

BørneMiljøVurdering fører til, at Kløvermarkens indendørs rum skrottes

5
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Klø­ver­mar­kens le­der, John Høst Sø­ren­sen, for­tæl­ler om det­te værk­sted, hvor alt skal væk for at gøre plads til en dag­lig­stue med spi­se­bord, sofa, stan­der­lam­per og bog­reo­ler.

SKAGEN:BMV¿en drøner derudaf på institutionen Kløvermarken i Skagen. I denne sammenhæng betyder forkortelsen BørneMiljøVurdering. Det er endnu en ny opgave for institutionerne på linje med virksomhedsplaner, årsplaner og læreplaner. På Kløvermarken har de set det som en spændende mulighed for at se på alt med nye friske øjne. I børnehøjde. Hver enkelt barn er blevet interviewet, de har snakket og været i dialog med de voksne i små grupper, og det har været et emne, når alle 40 kløverbørn har været samlet. Overraskelse Børnene har talt. BMV¿ en betyder, at indretningen af de indendørs rum skal skrottes. Under overskriften ¿Fra skrot til slot¿ hidkaldes forældrene til en arbejdsweekend. Men ssshyyss, læs ikke dette højt for børnene. De skal have en ordentlig overraskelse, når de møder i en ¿ny¿ børnehave mandag den 21. januar. For en gangs skyld skal børnene ikke inddrages i arbejdet i børnehaven. - Vi har brugt megen tid på at iagttage børnene, når de leger. Hvor er de mest, hvad leger de og med hvem og hvor længe? Og hvor er de sjældent? Det forklarer Kløvermarkens leder, John Høst Sørensen, der har været med i hele udviklingsarbejdet siden institutionens start i 1991. Institutionen lå dengang langt uden for byen. Nu er de tre tønder land snart omsluttet at boliger. Børn overhører larm Under interviewene af børnene fik personalet sig et par overraskelser. I Pyramiden, børnehavens store centrale samlingsrum, er der meget larm og støj. Det er konstateret ved målinger, og de voksne har somme tider svært ved at kapere den megen larm. - Men de fleste børn siger, at de gerne vil være i Pyramiden. De synes ikke, der er så meget larm. Og hvis der alligevel er for meget larm, har børnene deres egne løsninger. De fortæller, at de begynder at bygge med klodser eller bare går et andet sted hen. På den lille scene i lokalet sidder ofte 6-10 børn. De leger sammen to og to, og de har åbenbart en evne til at koncentrere sig om deres egen leg og ¿lukke alt andet ude.¿ Derfor skal Pyramiden selvfølgelig bibeholdes. Med løse vægge skal det opdeles i fire værksteder: natur, tegning, ler og sprogstimulering. Desuden kunne børnene ikke rigtig forstå opdelingen i børnerum og voksenrum. - Jeg har nu aldrig forbudt børnene at komme ind i på mit kontor eller i personalerummet, men de har oplevet det som et ¿ulovligt¿ sted at være, vurderer John Høst. Vi mangler en stue Børnene har også sagt, at de synes børnehaven mangler en stue, og det falder godt i tråd med, at institutionen lægger vægt på, at den i så høj grad som muligt skal virke som et hjem. Og det med fra skrot til slot skal forstås ret bogstaveligt. Pyramiden, det nuværende tegneværksted, gangen, personalerum og kontoret tømmes fuldstændigt. Derefter bliver rummene malet, og får helt andre møbler til helt nye funktioner. Børn på kontoret I John Høst¿s kontor skal der stadig være plads til hans computer og et par mapper. Men desuden skal der været et lille cafébord og stole, hvis et par børn har lyst til at opholde sig der sammen med John Høst. I det nuværende personale- og møderum skal den lille scene flyttes ind. Nogen af børnene har udtrykt ønske om at kunne klæde sig ud. Så der bliver et lille dramarum, hvor døren kan holdes lukket, indtil børnene eventuelt lukker publikum ind. Det nuværende tegneværksted skal laves om til en stue med sofa, lænestole, spisebord og standerlamper, reoler med bøger, musikanlæg med høretelefoner, gardiner og malerier på væggene. Overraskende nok er der ikke et eneste barn, der overhovedet har snakket om et fjernsyn. Infogang Børnehavens gennemgående gangareal bliver et infocenter. - Her bliver ¿båse¿ med informationer til børn, til personale og til forældre, og der bliver plads til cafébord og et par stole, hvis der er brug for et hurtigt ¿forældremøde¿, forklarer John Høst. I den ene ende af køkkenet skal der laves en afdeling, som personalet kalder konstruktionsrum. Her kan man for eksempel bygge med klodser eller lave puslespil. - Det gode ved ændringerne er, at der er fin overensstemmelse mellem børnenes og vi voksnes ønsker, forklarer John Høst. Kløvermarken er en institution, hvor det meste af tiden bruges udendørs på de tre tønder land. Udendørs børnemiljø Senere - når vejret bliver lidt bedre - tager Kløvermarken fat på at flytte rundt på de udendørs rum: dyregården, køkkenhaven, bålpladsen, byggeren og pileskoven, for blot at nævne enkelte. For eksempel kan det være, at man bliver nødt til at flytte bålpladsen. Det sker nu ikke af hensyn til hverken børn eller personale, men alene fordi institutionen snart får mange flere naboer, der bygger deres nye huse meget tæt på Kløvermarken. Kløvermarken har valgt tre indsatsområder i 2008. Det er venskab og fællesskab, krop og bevægelse samt kreativitet, leg og læring. Emnerne er basis for børnemiljøet, for årsplaner, virksomhedsplan og læreplaner i institutionen. Forskningsprojekt Både på Kløvermarken og på landets øvrige institutioner er arbejdet med børnemiljøvurderingerne kun få måneder gammelt. I et forskningsprojekt har blandt andre Søren Smidt og Erik Sigsgaard valgt Kløvermarken som et eksempel på, hvilke værktøjer, der kan bruges for at inddrage børnene mest muligt. Det kommer der enten en rapport eller en bog ud af.