Lokalpolitik

Børnene på Korupvej skal køres

Politikerne har fordelt 600.000 kr. til trafiksikring

SKELUND:Alle børn, der skal benytte Korupvej som skolevej, vil fremover få tilbud om kørt til og fra skole. Det har politikerne i familie- og kulturudvalget netop besluttet, efter at politiet har erklæret vejen for "trafikfarlig for alle elever". Politiet har skrevet til kommunen, at børn skal være mindst 12 år, inden de har de biologiske forudsætninger for at færdes sikre i trafikken, og den kommunale forvaltning havde blandt andet på den baggrund opstillet en gradueret løsningsmodel for politikerne. Det spillede også ind, at Korupvej ikke vurderes at være lige farlig på hele strækningen Men udvalget skar altså igennem og besluttede, at alle elever på vejen skal have et kørselstilbud, selv om man endnu ikke er klar over de økonomiske konsekvenser og ej heller har pengene på budgettet. - Vi er opmærksomme på, at udgifterne ikke er budgetlagte, men det bliver måske knap så dyrt, som det først så ud til, siger udvalgsformand Leif Nielsen. I oplægget til politikerne var det således beregnet, at en enkelt 12-årig elev ville koste 10.000 kroner i taxaudgifter årligt, men kommunen er i gang med at undersøge, om det er muligt at omlægge en busrute. Ellers henviser man til, at der efter sommerferien blot ringes ud på to tidspunkter, sådan at børnene kan køres samlet. Med hensyn til trafiksikkerhed generelt, så har politikerne i teknik- og miljøudvalget netop fastlagt, hvordan årets "trafiksikkerhedskroner" skal anvendes. Efter at kommunen i 2002 udvidede rabatterne på Gl. Visborgvej, ensrettede trafikken ved Hadsund Skole og hævede krydset ved Østergade/Nørregade i Hadsund, så er det nu trafikforholdende i Skelund og Veddum, der står for tur. Hvad Skelund angår, så er det ikke Korupvej, men Teglbakkevej, der skal sikres. Det skal ske ved, at der etableres vejindsnævringer med cykelsluser - i øvrigt samme løsning, som skal gennemføres på Veddum Hovedgade. De to projekter koster henholdvis 150.000 og 180.000 kroner, og så er årets trafiksikkerhedspulje på 325.000 kroner brugt godt og vel endda. Derudover opererer kommunen dog med et budget for "Trafiksikre stistystemer og sikre skoleveje", som, hvis teknik- og miljøudvalget får lov at overføre 115.000 ubrugte kroner fra 2002-budgettet, skal anvendes til tre projekter i Hadsund, som i alt koster 275.000 kroner at gennemføre. De skal alle ses i sammenhæng med planerne om at bygge en ny skole i Hadsund, og der er tale om, at kommunen overtager stisystemet i "Holterne", og renoverer dem for 55.000 kroner. To gange 110.000 kroner skal bruges til at etablere vejkrydsene imellem Rosendals Allé og Gl. Visborgvej samt Østergade og Tykkekærvej, sådan som det sidste år blev gjort ved Østergade/Nørregade. Det samlede budget for "Trafiksikre stistystemer og sikre skoleveje" er på i alt 570.000, hvoraf det statslige vejdirektorat har betalt halvdelen.