Børnene skal hjælpes efter krigen

IRAK: I disse uger kan vi følge det militære slag i Irak time for time. Når bomberne falder og luftalarmerne lyder, rammer det desværre også uskyldige civile - og ikke mindst børnene. Over halvdelen af Iraks befolkning er børn, og børnene i Irak er endnu dårligere stillet end under den første Golfkrig for 11 år siden. Årtiers krige, sanktioner, og politisk undertrykkelse har betydet, at en stor del af Iraks børn er underernærede og meget dårligt rustede til at klare en krigssituation både fysisk og mentalt. Et norsk psykologhold besøgte Bagdad i januar, hvor de interviewede 85 børn og unge mellem fire og 14 år. Undersøgelsen gav et rystende indblik i de irakiske børns forhold. Børn helt ned til fire år alderen fortalte om truslen fra bomber og ødelæggelse af huse. Mange af børnene frygtede, at hele deres familie ville dø på grund af krigen. 40 procent mente ikke, at livet var værd at leve. Undersøgelsen viste også, at børnene levede med deres angst i ensomhed. De fleste talte hverken med forældre eller lærere om deres frygt for krigen. I øjeblikket raser krigen, og for Iraks børn og deres familier gælder det først og fremmest om at overleve. Men når kampene på slagmarken er slut, har vi i Vesten et kolossalt ansvar for at hjælpe den irakiske befolkning - og ikke mindst landets børn på fode. I første omgang gælder det om at genskabe trygheden og stabiliteten i børnenes liv. De skal vide, at bomberne ikke kommer igen, og de skal meget hurtigt have mulighed for at genoptage deres skolegang og i det hele taget deres normale tilværelse. Forældre og lærere tror desværre ofte, at de beskytter børnene ved ikke at tale om det, der sker. Fra Red Barnets arbejde rundt om i verdens krigszoner ved vi, hvor vigtigt, det er, at børn får talt om de oplevelser, de har været igennem. Børn i Irak har ikke brug for psykologhjælp efter vestlig model. I stedet skal lærere og andre, der har med børn at gøre, uddannes, så de kan hjælpe børn med at få talt om deres krigstraumer. Gennem leg, samtaler, diskussioner kan man få børnene til at udtrykke deres følelser. Man kan også bruge tegninger. Det har Red Barnet gjort i Uganda, hvor vi har hjulpet flere tusind tidligere børnesoldater, der har været igennem grusomme krigsoplevelser. Indsatsen for at hjælpe Iraks børn vil også bestå i rydde områder for miner- og i det hele taget undervise børn og voksne i, hvilke forholdsregler, de skal tage for at undgå at blive ramt af krigens efterladenskaber. Børn er overraskende stærke og robuste. Langt de fleste kan vende tilbage til en normal tilværelse og fortsætte deres udvikling selv efter grusom en krig. Men det er helt afgørende, at de får den rette hjælp.