Børnene svigtes

INTEGRATION:Vi kan ikke være integrationen i Danmark bekendt. Da VK-regeringen overtog regeringsmagten, var der 10-årige indvandrerdrenge, der løb rundt og lavede drengestrege. Disse drenge er nu 14 år, og drengestregerne er udskiftet med afmagt og arbejdsløshed, der i værste fald kan føre til vold og kriminalitet. Hvorfor har regeringen svigtet disse børn? Hvorfor har regeringen ikke sikret en ordentlig integration, sådan at alle børn i Danmark kan se frem mod en lysere fremtid? Regeringen har haft fire år til at vise, hvad den kan. Jeg er ikke imponeret. Der er intet sket på integrationsområdet. Der er blevet strammet op på udlændingepolitikken, sådan at tilstrømningen af indvandrere og flygtninge er bremset. Regeringens løfte var, at sådanne stramninger betød, at integrationen af de indvandrere, der var i landet, ville gå hurtigere. Denne integration er imidlertid udeblevet. Det er tværtimod gået den forkerte vej. I Socialdemokraterne er vi klar med en handlingsplan, der vil sætte gang i integrationen. Vi vil ikke lempe på udlændingeloven, men opsætte klare målsætninger for integrationen. Vi vil dæmme op for ghettodannelsen og sikre, at boligområderne får en mere afbalanceret sammensætning. Derfor skal vi have kvarterløftsprojekterne i gang igen. På denne måde opnår vi boligkvarterer, hvor de fysiske rammer og det sociale samvær fungerer. Vi vil have flere indvandrere i arbejde, flere skal have en uddannelse og vi vil arbejde for, at alle borgere i Danmark har samme muligheder. Det er en opgave der kan og skal lykkes. Vi kan ikke være den nuværende integrationsindsats bekendt. Hverken overfor de borgere, der holdes udenfor, eller samfundet som helhed. Socialdemokraterne er klar med en køreplan med klare målsætninger, regeringen har endnu ikke præsenteret en handlingsplan. Regeringens politik graver grøfter i det danske samfund. I Socialdemokraterne vil vi et helt Danmark, ikke et delt.