Lokalpolitik

Børnenes tarv

Børne- og ungeudvalget har til opgave at tage stilling til sager, hvor der er mistanke om omsorgssvigt eller vold mod børn og unge. I akutte situationer har formanden bemyndigelse til at træffe en beslutning på egen hånd. Inden for en uge skal hele udvalget samles for at tage stilling til sagen. Børne- og ungeudvalget i Aalborg Kommune består af fem medlemmer. Det er en dommer (Mogens Christensen), en pædagogisk-psykologisk sagkyndig (Anne Kjeldberg) samt tre byrådsmedlemmer (Ib Rasmussen (S), Lars Bang Jensen (S) og Vibeke Gamst (K)). Desuden har udvalget en sekretær, Eva Caspersen, der er uddannet jurist.