Børneopbevaring eller pædagogiske tilbud

Skolevæsen 12. september 2002 08:00

SERVICENIVEAU: Åbent brev til medlemmerne af kommunalbestyrelsen i Sindal. På Sindal Kommunes hjemmeside under "Fakta om Sindal Kommune" står der blandt andet, at "Sindal Kommune er en typisk bosætningskommune, hvor kommunens værdier tæller meget som ramme om familien og familiens bolig. Der udover er der et godt og overskueligt nærmiljø, gode indkøbsmuligheder og en god kommunal service." Umiddelbart lyder det jo besnærende, og jeg ville da også ønske, at virkeligheden så sådan ud. Men jeg må stille spørgsmålstegn ved, om "kommunens værdier tæller meget som ramme om familien" og ved, om der er en god kommunal service? Medmindre der er tale om, at kommunens grundlæggende værdigrundlag er, at alt skal være så billigt (tarveligt?) som muligt, og at god kommunal service er det samme som nedslidte skoler og daginstitutioner med dårlig normering og for små driftsbudgetter, er det ikke tilfældet. At skolevæsnet i Sindal Kommune er udsultet, redegjorde Hans Jessen Lauritzen for på tydelig vis i Sindal Avis den 4. september 2002, så det vil jeg ikke beskæftige mig mere med her, men blot beklage, at han har ret. Desværre er børnepasningsområdet godt på vej til at lide samme skæbne. Man vil sætte personalenormeringerne ned og omorganisere de aldersintegrerede institutioner sådan, at der i stedet dannes børnehaver og skolefritidsordninger (SFO) med meget dårlig personalenormering i stedet for en styrkelse af de nuværende gode pædagogiske tilbud. Til gengæld tilføres skoleområdet det beløb, som fremkommer ved besparelserne samt den forhøjede forældrebetaling. Dette forslag støder mig på to fronter: For det første strider det mod det demokratiske solidaritetsprincip, som er fundamentet for den måde, det danske samfund er bygget op på. Hvorfor skal den øgede betaling fra forældrene til børn, som opbevares i en SFO, alene betale for, at der er flere midler til rådighed i skolesystemet? Jeg ville sådan set ikke have noget imod, at forældrebetalingen for skolefritidsordningen hæves, hvis kvaliteten også blev bedre. Eller at kommuneskatten eller grundskyldspromillen blev sat op til fordel for det kommunale serviceniveau generelt. Og for det andet: Et sådant direkte tilskud fra forældre med børn i fritidsordning til skoleområdet er principielt grundlovsstridigt, da grundlovens paragraf 76 sikrer, at alle børn har ret til at modtage gratis undervisning i folkeskolen. Dette gælder også børn i SFO! (Desværre hidhører SFOerne under Folkeskoleloven, hvorved dette principielt grundlovsstridige forhold lovliggøres - man kendte simpelthen ikke problematikken, da grundloven blev formuleret). Afslutningsvis vil jeg spørge: Hvilke visioner har Sindal Kommune for, hvilke mennesker der skal komme ud på den anden side af henholdsvis institutions- og skolevæsnet? Er Sindal Kommunes målsætninger på disse områder udelukkende af økonomisk art, eller er der plads til udvikling, fleksibilitet og dynamik, sådan at Sindal Kommune bliver en attraktiv kommune for børnefamilier at flytte til? En anstændig kommunal service betyder mere for de fleste af nutidens (børne)familier end en lav skatteprocent.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...