Børnepasning

Børnepasning hos naboen kan koste

Politikerne i Sindal vil sikre sig, at man ikke kommer til at betale for pasning af børn to gange

SINDAL:Fra årsskiftet kan forældre få passet deres børn i en nabokommune - hvis man eksempelvis bor i Sindal Kommune, men arbejder i Hjørring og derfor også vil have sit barn passet i Hjørring - men selv om det frie valg falder i god jord hos lokale Venstre-folk, er der også bekymrede miner. - Jeg synes, at det er fint, at man kan få passet sine børn, der hvor man arbejder, men det kan give problemer i forhold til normeringerne i daginstitutionerne, lød det eksempelvis fra Morten Jakobsen (V) på kommunalbestyrelsesmødet forleden. Betænkelighederne går på, om Sindal Kommune kan risikere at skulle betale to gange for at få et barn passet, forstået på den måde, at det man skal betale for en eventuel plads i Hjørring ikke uden videre bare kan trækkes fra budgettet i en Sindal-institutionen. - Vi bør prøve at finde frem til en model, der i højere grad giver institutionerne timer efter, hvor mange børn, de har, lød det fra Venstre-manden. P.g.a. opsigelsesvarsler for pædagoger kan man ikke uden videre kan regne med, at besparelsen kan opnåes lige så hurtig, som udgiften træder i kraft. Morten Jakobsen og partifællen Erik Nielsen henviste blandt andet til forvaltningens opgørelser over, hvor mange børn, der går i de enkelte institutioner i forhold til normeringen, og Erik Nielsen påpegede, at man i Mosbjergs dagpleje, SFO og børnehave var normeret til 125 børn sammenlagt, mens der kun bliver passet 106 børn ifølge den seneste opgørelse. - Vi er alt for large, lød dommen fra Erik Nielsen. Med til historien hører dog også, at man andre steder rent faktisk har flere børn i institutionerne, end normeringen tilsiger, ligesom tallene er udtryk for et øjebliksbillede af situationen. Samtidig viser opgørelserne heller ikke den aktuelle personalesituation, eksempelvis med hensyn til langtidssygdom. Aase Andersen, børne-og kulturforvaltningen, oplyser i øvrigt, at man kun har haft to henvendelser fra forældre, som har vist interesse for at få børn passet i en nabo-kommune. Børne- og kulturudvalget kigger nærmere på sagen til januar.