Børnepasning

Børnepasning skæres ned

Behovet for daginstitutionspladser falder i år og de kommende år

LØGSTØR:Små fødselsårgange betyder, at efterspørgslen efter daginstitutionspladser falder. Allerede fra 1. august i år er antallet af pladser i Børnehuset i Ranum nednormeret med 10 fra 60 til 50 pladser, mens Blæksprutten i Ranum er gået fra 40 til 30 pladser. Samtidig har den private puljeordning Storkereden mistet tre pladser og er nu normeret til 20 børn. Det giver en samlet reduktion på 23 pladser. Undervisnings- og kulturudvalget besluttede på sit møde onsdag, at der pr. 1. januar 2004 skal skæres yderligere i antallet af daginstitutionspladser. Prognoser viser, at der ikke vil være behov for mere end 45 pladser i Børnehuset i Ranum, og derfor vil lederen af Børnehuset blive bedt om så vidt muligt at tilpasse personalenormeringen allerede nu. - Der har allerede været afholdt møde med forældrebestyrelsen i Børnehuset, og der var ingen problemer. Alle forstår, at det er bedst, hvis normeringen ligger lige akkurat under det aktuelle pasningsbehov. Ligger den over, kommer institutionerne til at mangle noget forældrebetaling, og det påvirker deres økonomi, forklarer udvalgsformand Kristian Haldrup (V). Også antallet af dagplejepladser reduceres fra 1. januar 2004 med 20 fra 220 til 200 pladser. Den samlede besparelse på pasningsområdet forventes at udgøre 800.000 kr. Færre pladser betyder også færre ansatte. Ifølge afdelingsleder Jens Erik Bangsgaard, Børn og Ungeafdelingen, forsøger kommunen så vidt muligt at undgå afskedigelser, men søger problemet løst ved naturlig afgang eller flytning til skolefritidsordningerne. Her har blandt andre Bøgen ved Løgstør Skole flere end 160 børn indskrevet, hvilket er rekord. Brobissen må kæmpe Puljeordningen Brobissen i Aggersund må indstille sig på et større benarbejde for at få flere børn ind. Undervisnings- og kulturudvalget opsiger nemlig den nugældende aftale med den private pasningsordning, fordi der ikke er så mange børn som forudsat i aftalen, nemlig 11 mod de 20, som ordningen nu får fast tilskud til. - Der skal være et vist børnegrundlag - ellers er det ikke forsvarligt. Når vi er nede på så få, kan man ikke forsvare at lave bemanding. Der vil jo nogle gange kun være én voksen. Derfor er vores melding: I skal have flere børn ind i systemet, siger Kristian Haldrup. Han opfordrer Brobissen til at holde et borgermøde for at drøfte mulighederne for at tiltrække flere børn. - Diskussionen må tages lokalt. Folk må diskutere, hvordan de lokalt vil beholde deres børnepasning, siger Kristian Haldrup.