Børnepasning

Børnepasning under lup

Dagtilbudsområdet i Thisted Kommune skal analyseres og debatteres i løbet af 2008

I 2007 var det skolestrukturen i Thisted Kommune, der var genstand for en grundig analyse og debat. Nu skal pasningen af de 0-6 årige sættes under lup. Målsætningen for en analyse af dagtilbudsområdet lyder således: ¿Der sættes fokus på dagtilbuddene på dialogmøder for alle interessenter, for derigennem at give beslutningstagern et tydeligt billede af brugernes ønsker og de formelle krav på området med henblik på at opnå en styrkelse af tilbuddenes pædagogiske indhold og økonomiske styring¿. Analysen skal indholde en gennemgang af de eksisterende kommunale tilbud, lovgivning på området, demografiske forhold - hvad siger prognosen for udviklingen i børnetallet i de forskellige distrikter i kommunen?, og visionerne (med fokus på henholdsvis pædagogisk og organisation). Dagtilbudsområdet omfatter i Thy og på Hannæs 24 kommunale børnehaver, fem integrerede institutioner og en vuggestue. Desuden passes 900 børn hos 225 dagplejere. Børne-, familie- og kulturudvalget under Thisted Byråd har netop bedt forvaltningen om at udarbejde faktamateriale og har dermed sat gang i processen, der skal forløbe over foråret og sommeren, før et oplæg kommer til politisk behandling i august. Efter en eventuel høringsfase skal eventuelle budgetkonsekvenser indregnes i budget 2009.