Børnepasning

Børnepasningen er dyrest i Skagen

Arbejdet er i fuld gang

ØSTVENDSYSSEL:Knap 3000 kroner mere om året skal beboere i Skagen Kommune betale for en fuldtidsplads i en skolefritidsordning i forhold til taksterne i Sæby og Frederikshavn kommuner. Børnepasningsområdet er ét af de områder, som forvaltningscheferne fra de tre fusionskommuner er i gang med at nærlæse, så man kan få skabt overblik og lægge grunden for de beslutninger, der skal træffes i forbindelse med den kommunale sammenlægning. Tallene er et "levende" bevis på, at det kommunale selvstyre fungerer, idet man har prioriteret forskelligt i de tre kommuner - og derfor er nået frem til forskellig egenbetaling for en plads i en skolefritidsordning. I forbindelse med arbejdet med sammenlægningen behøver ingen dog frygte, at man vil tvinge en harmonisering af institutionerne igennem, så de alle sammen bliver ens i fusionens hellige navn. - Tværtimod skal vi differentiere med forskellige tilbud afpasset efter de lokale forhold. Børnehaven i en stor by skal ikke nødvendigvis ligne børnehaven i et lille landområde, og de enkelte skoler og institutioner skal have hver deres profil, ligesom vi kender det i dag, siger Lis Rom Andersen fra FrederikshavnKommune. Side 3