Børneporno

Børneporno blev fundet frem igen

40-årig mand idømt fire måneders fængsel for at downloade børneporno.

Selvom en 40-årig mand fra lokalområdet for længst havde slettet film og billeder med børneporno fra sin computer, da den blev beslaglagt i 2009, så blev de pågældende billeder og film lagt frem som bevis i retten, da manden stod tiltalt for besiddelse af børneporno. Film og billeder er blevet downloadet over en to-årig periode, og efterfølgende kunne politiets særlige IT-afdeling i Randers rekonstruere materialet, selvom manden mente, at han havde slettet det. Det var et uheld Retten i Hjørring takserede overtrædelsen til fire måneders ubetinget fængsel. Den 40-årige erkendte i retten, at han havde haft børneporno på sin computer, men at det var havnet der ved et uheld, når han havde downloadet voksenporno. Der er imidlertid tale om en del materiale over en lang periode på to år, og derfor mente retten, at det var sket med forsæt. Den lokale sag udspringer af en større sag fra Spanien, hvor producenter af børneporno blev anholdt. I den forbindelse blev der afsløret et større distributionsnetværk, som altså også havde tråde til Hjørring. Strammere lovgivning I 2009 blev lovgivningen strammet, så man også kan straffes, hvis man forsætlig skaffer sig adgang til børnepornografisk materiale på internettet, selv om materialet ikke lagres for eksempel på den pågældendes computer, og selv om der ikke betales vederlag for at få adgang til materialet. Det vil sige, at alene den aktive søgning efter og iagttagelse af børneporno på internettet også er strafbart. Den 40-årige udbad sig betænkningstid med hensyn til en eventuel anke af dommen.