Børnepsyk. i bedring

Løfter om højere løn og bedre vilkår har haft effekt. Lægeflugten fra børnepsykiatrisk afdeling på Aalborg Sygehus er stoppet.

Med løfte om bedre arbejdsvilkår og udsigt til højere løn er det lykkedes Nordjyllands Amt at stoppe lægeflugten fra børnepsykiatrisk afdeling i Aalborg. For blot to uger siden stod fem af de otte psykiatere på afdelingen og viftede med deres opsigelse. Men nu ser det ud som om afdelingen fortsat vil være bemandet med syv psykiatere. Altså blot én færre end hidtil. - Det ser noget bedre ud end frygtet. Ventelisterne vil ganske givet vokse. Men vi er i stand til at fastholde et godt, bredt tilbud, siger Lars Mathiesen, der er social- og psykiatridirektør i Nordjyllands Amt. De fem psykiatriske speciallæger truede med at sige op i utilfredshed med arbejdsforholdene på afdelingen. Siden har afdelingens ledende overlæge, 64-årige Nini Smedegaard Olesen, trukket sig fra sit job. Hun fortsætter i stedet som klinisk overlæge. Under pres I stedet forhandler amtet med en af de tilbageblevne speciallæger om at overtage stillingen som leder. - Der er ingen tvivl om, at lægerne på børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling har været under et voldsomt arbejdspres, blandt andet fordi vi fra forvaltningens side har fokuseret meget på ventelisten. Det har vi også lært af og må acceptere, at lægerne kun kan klare en vis arbejdsmængde. Til gengæld er vi nødt til at acceptere, at ventelisten bliver længere, selv om det absolut ikke er rart, siger Lars Mathiesen. Den officielle ventetid hos børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling er i øjeblikket 43 uger. Men ifølge Lars Mathiesen afhænger det altid af en individuel vurdering. Mere i løn Medvirkende til, at hovedparten af speciallægerne alligevel bliver, er også, at de fremover skal arbejde som et tværgående team. Det betyder, at de i højere grad får lejlighed til at drøfte de enkelte patienter og udveksle erfaringer. Endelig har de tilbageblevne speciallæger udsigt til at få mere i lønningsposen. - Det endelige antal speciallæger er under forventning om, at de lønforhandlinger, vi i øjeblikket er i gang med, falder på plads, siger Lars Mathiesen. Lønforhøjelserne tages af de midler, som amtet har afsat til lokale forhandlinger. - Problemet er, at det helt og holdent er sælgers marked. Psykiatere kan få arbejde overalt i landet, fordi der er mangel på dem i alle amter, bemærker social- og psykiatridirektøren. Det betyder også, at der ikke umiddelbart er nogen løsning på ventelisteproblemet. For ventelisterne i de øvrige amter er lige så lange. I den seneste tid har der verseret en diskussion om, hvorvidt psykologer kunne overtage en del af psykiaternes arbejde og dermed mindske ventelisten. Det har Sundhedsstyrelsen hidtil afvist. - For mig at se er der tale om en faglig kamp. Jeg synes bare ikke, at den bør gå ud over børnene. Og faktisk synes jeg også, at de nye kommuner har et ansvar for at gøre noget ekstra, så børn ikke unødigt bliver henvist til undersøgelse på børnepsykiatrisk afdeling og dermed belaster ventelisten, siger Lars Mathiesen.