Aalborg

Børnepsykiatrisk

[ Den børne- og ungdomspsykiatriske afdeling i Aalborg er normeret til ialt 10 speciallægestillinger. Hidtil har der været otte læger på afdelingen. [ For kort tid siden truede fem af de otte speciallæger med at sige op. [ Som det ser ud i øjeblikket, er ialt seks af de otte læger villige til at fortsætte. Èn har sagt op, mens en svensk psykiater, der stammer fra Malmø, forhandler om et job i København. [ Til gengæld ser det ud til, at det lykkes at få ansat en anden svensk psykiater pr. 1. september. [ Den officielle ventetid på undersøgelse og behandling hos børne- og ungdomspsykiatrien i Nordjyllands Amt er 43 uger.