Børnetal øges 50 pct.

STØVRING:Selv om tallet i Bavnebakkeskolens SFO Kernehuset efter sommerferien vokser med hele 50 procent, så er skole og fritidsordning så småt ved at være klar til at tage imod dem. 180 børn skal der være mod de 120, der hørte til her inden sommerferien, og den store forøgelse søger man at klare ved blandt andet at flytte lokaler og overtage rum om eftermiddagen, der ellers kun har været til skolebrug. Kort før ferien blev der holdt Store Flyttedag, hvor lærere, skolepædagoger, pedeller og elever hjalp hinanden med at flytte ind i de fremtidige lokaler. Hovedårsagen til stigningen er den lukning af kommunens to fritidshjem, som byrådet besluttede sidste år. Samtidig har Bavnebakken et stærkt stigende elevtal. Mere end 25 procent ekstra er det blevet til i løbet af de sidste fire år, fra 430 i 1999 til godt 540 til august. - Vi har altid haft et godt samarbejde med Fritidshjemmet Bavnebakken. Fremover er der kun to parter, der skal samarbejde, og de er placeret i de samme bygninger. Det gør samarbejdet meget lettere. Det er faktisk også en forudsætning for den store udvikling, der fremover bliver omkring folkeskolens yngste elever, siger skoleinspektør Arne Kristoffersen. To af fritidshjemmets mest erfarne medarbejdere fortsætter i øvrigt i Kernehuset. Det er Gitte Switzer, der bliver afdelingsleder i Kernehuset og Vibeke Secher, der skal være skolepædagog.