Støvring

Børnetal skal toppe i 2006

STØVRING:Mens politikere, pædagoger og forældre er travlt optaget af at finde ud af, hvordan man får passet det stigende antal børn i Støvrings børnehaver, så har forvaltningen allerede nu et bud på, hvornår presset på instititutionerne topper. Det gør det i juni 2006, anslåes det, for her ventes der at være et behov på 407 pladser. Dem er man tæt på at kunne passe, når resultatet af den sidste høring hos børnehaverne gennemføres på området. Det vil betyde, at der snart er 366 pladser til rådighed, og hvis man regner den såkaldte "vippenormering" med, så kan man til den tid præstere 401 pladser. Da spådom er en svær kunst, kan tallet gå til både den ene eller anden side - omfanget af tilmeldinger til kommunens institutioner har i hvert fald overrasket beslutningstagerne gang på gang de seneste år - men man venter altså med nutidens viden at have nogenlunde hold på fremtidens pasningsproblem. Vippenormeringen er på 10 procent og betyder kort sagt, at institutionerne i en kortere periode kan tage 10 procent flere børn ind, end de egentlig er normeret til. Det skyldes, at der er store udsving på hvor mange børn, der passes i løbet af et år. I 2006, hvor man altså venter at skulle passe 407 børn i juni måned, regner man med, at det gennemsnitlige behov i løbet af året vil være 360. Tilflytningen af børn er den store joker i sådanne prognoser i "nybyggerkommunen" Støvring. Men udsættelse af skolestart for en række børn har også vist sig at være temmelig svær at forudsige de senere år.