EMNER

Børnetallet er faldende

SINDAL:Børn er som bekendt nogle små størrelser, og det gælder i stigende grad også antallet af de små poder i Sindal Kommune - der bliver færre og færre. Dermed slår tendensen med et faldende børnetal på landsplan også igennem her i kommunen, viser den seneste opgørelse fra børne- og kulturforvaltningen. Den viser antallet af 0 - 6-årige i kommunens lokalområder og i den aldersgruppe er man i Hørmested gået fra 91 til 74 børn, mens man til gengæld i Lørslev har oplevet en stigning fra 97 til 107 børn. En smule fremgang har man også i Lendum, mens aldersgruppen samlet set går tilbage i Sindal, Astrup og Mosbjerg. For hele kommunen går antallet af 0 - 6-årige tilbage fra 705 til 692 (opgjort pr. 6. november), og med hensyn til de 0-årige kan nævnes, at tallet blandt andet er stigende i Astrup og Lendum, mens det modsatte gør sig gældende i eksempelvis Sindal og Hørmested. Netop Sindal-området oplever tilsyneladende en voldsom nedgang i år. 17 nul-årige er optalt i år 2003, og kigger man nærmere på kolonnerne viser det sig, at det tal faktisk var mere end dobbelt så højt i 1998 (nu fem-årige), nemlig 38 børn.