Børnetallet sikrer små skoler

Kommunens kvinder vil fortsat føde børn nok

HOBRO:Kvinderne i Hobro Kommune vil fortsat gøre deres til at holde liv i alle syv folkeskoler. Prognoser, der kigger mange år ud i fremtiden, viser, at der fortsat er børn nok til skolerne. Også de små i Onsild, Handest og Hvornum. De fødedygtige får i øvrigt nødvendig assistance af familier, der flytter til kommunen med børn Den lille Hvornum Skole fik for et par måneder siden et farligt signal, da det stod klart, at den kommende børnehaveklasse bliver på sølle seks elever. Enlig svale - Men vi kan se, at i år er en enlig svale i Hvornum. Generelt viser prognosen, er der fortsat er grundlag for de skoler, vi har, siger børne- og kulturudvalgets formand Jan Hviid (V). Udvalget har de seneste måneder været i svære overvejelser omkring udbygning af Rosendalskolen. Den står over for en omfattende renovering, og politikerne ville gerne allerede nu tage højde for, at elevtallet i Hørby vokser så meget, at der er brug for tre spor og dermed flere klasseværelser. - Men analysen af befolkningsudviklingen tyder på, at der først bliver problemer på Rosendalskolen om måske 10 til 15 år. Det er så langt ude i fremtiden, at utroligt mange ting er lavet om inden da. Derfor vil vi ikke allerede nu investere millioner i at kunne rumme tre spor på Rosendalskolen, siger Jan Hviid. Befolkningsprognosen tager højde for tilflytning, og at der nok bliver bygget flere ny boliger i Hørby Skoleby i Rosendalskolens distrikt. Men også at Nordre Skole kan få tilflyttere fra både Hegedalsparken og en kommende udstykning i Hostrupkrogen. - Hvis der kommer pres på en skole, kan vi altid justere distrikterne. F.eks. bliver der stiforbindelse fra Hostrupkrogen til Hørby Skoleby, så børn herfra kan flyttes til Rosendalskolen, siger Jan Hviid. Byggeri På sit seneste møde vedtog børne- og kulturudvalget at sætte gang i det store byggeprojekt til 20 millioner kroner på Rosendalskolen. Håndværkerne begynder i år, og første opgave bliver to nye klasselokaler til den nordfløj, som skolen fik for et par år siden. Derefter følger en temmelig påtrængende renovering af skolens ældste afsnit, fløjen ud mod Døstrupvej. Næste år når byggerodet også til Nordre Skole, som skal have nyt i stedet for de gamle, faldefærdige træpavilloner. Politiske overvejelser er gået på at bygge oven på dele af den nuværende skole, men nu er der enighed om, at byggeriet skal ligge, hvor pavillonerne er i dag. Her kommer seks nye klasselokaler. Søndre Skole har de seneste år været igennem et historisk langt byggekaos. Men i 2006 skulle det være helt slut, når de sidste, mindre projekter gøres færdige. Bymarkskolen er tilbage i de kommunale anlægsplaner. - Forpladsen ved Bymarkskolen er aldrig gjort færdig. Derfor ønsker vi et oplæg til, hvordan den kan se ud. Der er blandt andet ønsker om, at parkeringspladsen flyttes længere væk fra børnehaven, oplyser Jan Hviid.