Børns kaniner slået ihjel af tyve

KØ­BEN­HAVN:Bør­ne­ne i en fri­tids­klub i Brønd­by­ves­ter vil i dag ikke kun­ne fod­re in­sti­tu­tio­nens ka­ni­ner. Ukend­te ger­nings­mænd brød nat­ten til søn­dag et red­skabs­skur op og luk­ke­de alle 11 ka­ni­ner ud af de­res bure. Fire blev slå­et ihjel, og tre af dis­se fik skå­ret ho­ve­det af, op­ly­ser Glo­strup Po­li­ti. - Det var en ma­ka­ber op­le­vel­se for de voks­ne, der mød­te op for at fod­re ka­ni­ner­ne søn­dag mor­gen, si­ger den vagt­ha­ven­de hos po­li­ti­et. /rit­zau/