Børns læring er et fælles projekt

Muldbjergskolen stiller klare krav til forældrene, og forventningerne går også den anden vej

HJØRRING:Hvad kan skolen og forældrene forvente af hinanden? Svaret på det spørgsmål vil Muldbjergskolen gerne have helt på det rene inden skoleåret begynder, og derfor har skolen sat fokus på emnet blandt andet med et foredrag af en psykolog og på møder i klasseforældrerådene. - Barnet skal være parat til at modtage undervisning, når det kommer i skole. Det er vigtigt, at barnet har fået morgenmad, har sine ting med og har madpakke eller penge til mad. Hvis den slags ting ikke er i orden, kan barnet ikke lære nok, siger skoleleder Pernille Hovaldt, som godt nok var lidt spændt på at se, hvordan det skulle gå med at komme med sådan en melding til de nye forældre til børnene i de tre børnehaveklasser, der begynder på Muldbjergskolen til august. Men forældrene har taget godt i mod det, og det handler samtidig ligeså meget om at definere, hvad forældrene kan forvente af skolen. - Forældrenes reaktion har været positiv. De vil gerne inddrages og er enige i, at børns læring er et fælles ansvar, siger Pernille Hovaldt, der også fremhæver, at det er vigtigt for skolen at være tydelig omkring sine holdninger. Baggrunden for at sætte fokus på området er bla., at man somme tider har oplevet børn, der kommer i skole uden at have spist og uden at have sine ting med. Børnehaveklasseleder Vita Olsen, som i sit arbejde er meget involveret i indskolingen af de nye børn, har også kun fået positive reaktioner fra forældrene. - Jeg tror, at nogle har været lidt usikre på, hvad de kunne forvente, og derfor er det meget godt at få forventninger og krav til hinanden diskuteret og gjort klart, siger hun.