Børns madordning udsat indtil videre

Mogens Schou (DF) for ordning med mad til børn i daginstitutioner og René Aubertin (UP) mest imod

Ordningen med et sundt måltid mad i alle daginstitutioner er udsat indtil videre. Byrådet vil afvente de nærmere detaljer i regeringens og forligspartiernes aftale om at gøre ordningen frivillig. I Rebild betyder det, at institutionerne både har en "Mogens" og en "Aubertin", som formanden for børne- og ungdomsudvalget, Anders Norup (V) spøgende konstaterede. For kommunen gik allerede sidste år i gang med at lave de nødvendige ændringer i institutionerne for at kunne tilbyde det sunde måltid. Arbejdet er imidlertid standset, men der er dog allerede brugt 430.000 kroner på ændringerne. - Det er skam fine køkkener, bemærkede Anders Norup i byrådet. For og imod Mogens Schou (DF) udtalte, at det var en udmærket ordning med et sundt måltid. - De her unger får lært at spise sammen med andre, og de får lært at spise noget, de ellers ikke ville. Modsat holdt René Aubertin (UP) på den bestående orden. - Jeg er overbevist om, at mine børn er de bedste til at give mine børnebørn deres mad. Borgmester Anny Winther (V) konstaterede i byrådet, at hvis der skal være tale om et reelt valg i institutionerne, skal køkkener alligevel være i orden. Anders Norup pegede på flere uklarheder i forliget om den sunde mad i institutionerne. Forældrene kan beslutte sig for et år ad gangen. Omfatter det alle forældre i institutionen. Hvad med visiteringen, kan forældre vælge en anden institution eller skal de vælge institution alt efter madordning. Gælder søskenderabatten også maden. - Det vil vi gerne afvente, forklarede Anders Norup i byrådet. Ud over selve indretningen af køkkener i de enkelte institutioner er spørgsmålet om, hvem der skal levere maden til sin tid udsat indtil videre. Den ny og frivillige ordning skal være indført inden årets udgang.