Børns ret skal sikres ved lov

Børnerådet, Institut for Menneskerettigheder og en række andre interesseorganisationer vil have indskrevet FN's Børnekonvention i den danske lov

KØBENHAVN:Mange børn bliver ikke hørt i sager om samvær med forældrene, og unge under 18 sidder fængslet sammen med voksne. To klare brud på FN's Børnekonvention og en af grundene til, at Red Barnet, Unicef og en række andre interesseorganisationer vil have konventionen gjort til dansk lov - nøjagtig som man har gjort det i Norge. - På den måde ville konventionen få en højere juridisk status, og det vil højne niveauet af beskyttelsen af børn. Vi har peget på det gennem en årrække, men det har været svært at trænge igennem. Ind imellem kan man få det indtryk, at en del af regeringen synes, at konventionerne mest er til besvær, siger Klaus Wilmann, der er formand for Børnerådet. Regeringen ønsker ikke at gøre FN's retningslinier for børnebeskyttelse til lov. Politikerne mener, at konventionen allerede er fuldt juridisk gældende, men det er man uenig i hos Institut for Menneskerettigheder. - Vi er jo glade for, at de så tydeligt tilkendegiver, at man kan påberåbe sig Børnekonventionen ved domstolene. Men i praksis må vi konstatere, at den ikke bliver anvendt i samme omfang som den Eurpæiske Menneskerettighedskonvention, der er gjort til dansk lov, siger projektleder Christoffer Badse. I dag strider flere punkter i den danske lovgivning direkte imod FN's Børnekonvention, mener formanden for Børnerådet. - For eksempel at man tilbageholder arrestanter i varetægt i fængsler og arresthuse sammen med voksne fanger. Det mener jeg, man definitivt ville blive nødt til at stoppe med, hvis konventionen blev gjort til lov. Og i sager om samvær, forældremyndighed og anbringelser ville man blive nødt til at høre alle børn og ikke kun dem over 12 år som i dag, siger Klaus Wilmann. Kendskabet til FN's Børnekonvention og børns rettigheder ville også blive langt mere udbredt, hvis teksten blev indskrevet i loven, mener interesseorganisationerne. Undersøgelser viser, at mange voksne og et stort flertal af børnene slet ikke ved, at de har krav på at blive hørt og på medindflydelse. - Det er et problem, for hvis man som barn skal kunne kræve sin ret, så skal man jo vide, at man har nogle rettigheder. Og hvis politikere i en kommunalbestyrelse og embedsmand ikke kender de rettigheder, børn har, så vil de gang på gang overse dem i deres arbejde, mener Klaus Wilmann.