Børns skønhedssans skal kysses vågen

Skolerne tager for alvor hul på Hirtshals status som årets kulturkommune

HIRTSHALS:Udover de mere traditionelle vinterlige kulturarrangementer som lærerige folkelige foredrag i aftenhøjskoler mv. markerer Hirtshals sig nu som kulturkommune i februar ved tre såkaldte Huskunstner-arrangementer knyttet til folkeskolerne. "Sans og samling" er overskriften på en række projekter, hvor Hirtshals Kommune har ansat en flok professionelle huskunstnere, som i løbet af foråret vil komme ud på skoler og i institutioner for at inspirere børn, unge og voksne til grænseoverskridende nye projekter. Der er tale om projekter som Hirtshals Kommune har fået økonomisk støtte til fra Kunststyrelsen. Februars projekter under paraplyen med Huskunstner-arrangementer finder sted på skolerne i Tversted, Bindslev og Ulvkær. "Fra maleri til musik" er et spændende projekt, der i denne uge løber af stabelen på Ulvkærskolen. Det er blevet til i et samarbejde mellem Den Musiske Skole, Vendsyssel Kunstmuseum og Vestjysk Musikkonsevatorium. Ideen er populært sagt, at omsætte billedkunst til musik gennem børns fantasi. På Vendsyssel Kunstmuseum præsenteres børnene for museets samling af Poul Anker Bech-malerier. Børnene skal herefter formulere deres indtryk med ord, som siden omsættes til musikalske udtryk og til slut samles til et musikstykke af komponisten Mogens Christensen. Dette projekt slutter med at musikstykket uropføres på Vendsyssels Kunstmuseum i Hjørring. Et andet projekt der forløber i samme uge hedder "Carl for kids". Her handler det om at musikere ved hjælp af en såkaldt byggestensmetode skal føre 4. klasse elever fra Bindslev skole ind i Carl Nielsens musik. Det sker bl.a. ved at eleverne lærer at komponere egen musik ud fra musikalske byggeklodser. Og ligeledes denne uge samt i den næste børnene fra børnehaveklassen til og med 3. klasse på Tversted skole, indøve og lære at "Danse et eventyr". Formålet med "Sans og Samling" er at fremme børns og unges møde med kunsten og de kreative fag indefor billedkunst, dramma,,musik, dans og lyrik. Huskunstnerne skal formidle kunsten til børnene, så de møder kunsten på en anden måde end det normalt sker. Børnenes skønhedssans skal så at sige kysses vågen, som detn hedder.