Børns undervisning i spil

Politikere skal lukke et stort økonomisk hul. Elevernes undervisning er på spil - andre muligheder undersøges

Bine Martine Gori
Politikerne står ved en skillevej. Det serviceniveau, man har vedtaget for folkeskolerne i Brønderslev Kommune, koster mere end forventet. Arkivfoto: Michael Koch
Skolevæsen 3. september 2009 11:30

Skoleeleverne i Brønderslev Kommune kan efter al sandsynlighed se frem til at få færre timers undervisning hver uge fra skolestart i 2010. Årsagen er den, at skolerne i Brønderslev kommune hvert år bruger knap 5,4 mio. kr. mere, end politikerne har budgetteret med. Udregningerne er sket på baggrund af tal fra 2008. Men selvom tallene er forældede, så har forvaltningen en formodning om, at situationen er uændret, forklarer formand for børne- og ungeudvalget, Jens Arne Hedegaard (V) - og det betyder, at politikerne skal træffe en beslutning. Udgifterne har i store træk vist sig at være poster, politikerne ikke ønsker at skære ned i, heriblandt udgifter til ekstra hjælp til elever med et større behov. Derfor har forvaltningen nu foreslået, at udvalgsmedlemmerne skal tage stilling til at skære i elevernes timetal for at hente pengene ind igen. Politikerne er som udgangspunkt indstillede på at tage den konsekvens - men ikke i alle tilfælde, forklarer Jens Arne Hedegaard. - Der er nogle af posterne, som man kan sige, burde have været med i kommunens budget, forklarer han. Derfor har han og udvalget indstillet, at visse udgifter vil blive indarbejdet i budgettet for 2010. Det er bl.a. en udgift til fem ekstra pladser i Søndergades Skoles specialklasser, der er i spil, forklarer han. - De bør ikke ligge skolerne til last. Men nu ser vi. Der skal jo 28 stemmer til, konstaterer Jens Arne Hedegaard. Hvis forslaget ikke vedtages, har forvaltningen i sit udkast foreslået at skære to timer bort om ugen pr. klasse. Bliver det tilfældet, vil folkeskoleeleverne i Brønderslev Kommune få et undervisningsniveau, der godt og vel svarer til undervisningsministeriets absolutte minimumstimetal. - Men jeg tror, det bliver mindre, forklarer Jens Arne Hedegaard om det beløb, politikerne skal skære bort. For selvom politikerne som udgangspunkt er indstillet på at skulle skære i timetallet, forventer de ikke, at det bliver nødvendigt at skære så kraftigt, som der er lagt op til - på den anden side vil det heller ikke helt kunne undgåes, at der skæres. - Det er ikke noget, vi har lyst til, men når det skal være, så er vi nødt til det, forklarer Jens Arne Hedegaard. Vælger politikerne at skære elevernes ugentlige undervisning ned med to timer, vil kommunen hvert år kunne indhente knap 7,3 mio. kr.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...