Kirketerp

Bøsøg i børnebyen

} KIRKETERP: Flagalleen var hejst i Kirketerp og en masse legende børn og samt mange forældre var mødt frem for at modtage bestyrelsen bag Årets Børneby. Bestyrelsen blev modtaget på BHIs anlæg og budt velkommen af den lokale beboer Karen Margrethe Adamsen, som præsentant for området og byen. Et lokalt udvalg, bestående af Hanne og Niels Langdahl fra FDF, Carsten Mikkelsen frs BHI samt Anne Dorte Sørnesen og Søren Søe Larsen fra Kirketerpskolen, viste rundt og orienterede om alle de forskelige aktiviteter, der er for børnene i området. Besøget sluttede med kaffe i den nyeste tilbygning hos FDFerne.