Bøvl med vandet skaber irritation

Klarups drikkevand er nu forbudt for de yngste

KLARUP:Nej, ikke nu igen. Sådan var reaktionen hos mange af de Klarup-borgere, som NORDJYSKE Stiftstidende mødte på den første arbejdsdag efter en weekend, hvor de i avisen havde kunnet læse, at nitrattallet i drikkevandet nu har overskredet grænsen for, hvad man kan byde spædbørn. Der kan være en sundhedsmæssig risiko, hvis de får vandet eksempelvis gennem modermælkserstatning, oplyste embedslæge Niels Holm-Nielsen. Derimod skal der ikke være nogen sundhedsmæssig fare for hverken større børn eller voksne. Men alligevel... Det er nu snart otte år siden, at de 5000 borgerne i Klarup måtte koge vand igennem over et halvt år eller mere nøjagtigt 200 dage. Kogepåbuddet blev ophævet 12. august 1996. Problemerne var opstået, fordi en brøndborer ved et uheld havde ramt et kloakrør. For Helle Grave, mor til døtrene Amalie og Cecilie, står oplevelsen lysende klart. Ældste datter, der var baby dengang, var konstant syg i tre måneder. Lige så hurtigt som hun fik hende lagt ud i barnevognen til en lur, kunne hun tage hende ind igen for at skifte, fordi hun havde dårlig mave. - Vi vidste jo ingenting i lang tid, så jeg kogte blandt andet kartofler i det forurenede vand, siger Helle Grave. Datteren var en af dem, der fik erstatning. Den beløb sig til 6000 kroner. Hendes reaktion er nu: Hold da op, jeg drak vand i går... Vand til kamilleteen Myrna Borup, Spergelvej, benyttede formiddagen til en indkøbstur med børnene Maria på 11 og Anders 10 år, der holder vinterferie. I barnevognen havde de lillebror på kun fire uger. - Jeg har købt vand til ham til hans kamillete. Men vi andre drikker da vandet fra hanen, fortalte Myrna Borup. Det har egentlig ikke overrasket hende, at der er noget galt med vandet. I længere tid har familien talt om at få det undersøgt, fordi det danner en gul belægning, når det sættes på køl i en kande. Myrna Borup boede ikke i Klarup, da det sidste var galt. Det gjorde Pernille Bjørklund fra Skodsborgvej imidlertid. - Vi fejlede ingenting hos os, men der var da nogen i familien, der blev syge, siger hun og mindes, hvordan hun transporterede vand hjem i store dunke under barnevognen, da datteren Sascha, otte år, dengang var lille. Købmanden er klar Hos E.S. Marked Super Best oplevede man fra først på dagen flere, der kom for at købe kildevand til deres børn, og tilfældigvis har man netop i denne uge tilbud på seks gange en halv liter til 20 kroner. - Det er ikke noget, vi har kalkuleret med, og det bliver næppe heller så voldsomt som sidste gang. Da hentede folk vand i 30 liter dunke, siger købmand Visti Søndergaard. Han synes, det er ærgerligt, at man nu igen skal til at slås med vandforurening. Banken har svaret Hos Danske Bank over for købmanden havde de deres helt egen løsning på væsken, der skulle få frokostmadderne til at glide ned: mineralvand tappet fra Hedekilden på den jyske hede på flasker med etiket lydende på Danske Vand - til glæde for kunderne og i en snæver vending også for personalet. I filialen kom og gik kunderne for at ordne bankforretninger, og der blev ikke snakket meget vand, oplyser stedfortræder Kurt Kragelund, som bor i Storvorde. Vandværket i Klarup har fået dispensation til at overskride grænseværdien på 50 mg nitrat pr. liter vand. Dispensationen betyder, at højst tilladte nitratindhold er 100 mg pr. liter for de 1400 husstande under vandværket. Målinger har vist et nitratindhold på 50-60 mg i Klarup, hvor man øvrigt venter på tilladelse til at foretage en ny boring. Også beboere i Svenstrup er berørt. Her er der målt 60 mg nitrat i vand fra kildepladsen ved Ørnevej. Den nedlægges imidlertid, når en ny boring tages i brug til efteråret. I sidste uge informerede Aalborg Kommune dagplejerne om, at de ikke må give spædbørn vand fra vandværkerne i Klarup og Svenstrup.